Filološki fakultet

Biografija - Alagić Danilo
Biografija - Alagić Danilo

Mr Danilo Alagić je od 2004. godine saradnik na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, na katedri za Engleski jezik i književnost, a od 2007. godine angažovan je na Institutu za strane jezike (današnjem Filološkom fakultetu). Drži vježbe iz Funkcionalne i Transformativne sintakse engleskog jezika, iz Gramatike engleskog jezika, i predavač je opšteg i stručnog engleskog jezika na više fakulteta u Podgorici (Ekonomski, Pravni, Metalurško-tehnološki, Fakultet političkih nauka i Medicinski fakultet). Magistrirao je 2012. godine na studijama Prevodilaštva. Student je doktorskih studija anglističke lingvistike u Nikšiću. Bavi se sintaksom engleskog jezika, analizom diskursa i prevođenjem. Član je Društva za primijenjenu lingvistiku Crne Gore. Autor je testova za eksternu maturu i angažovan je u Ispitnom centru Crne Gore kao autor i ispitivač na takmičenjima iz engleskog jezika.

Autor je i priređivač nekoliko skripti za studente:

  • English Syntax Workbook I, Podgorica: Institute of Foreign Languages, 2010
  • English Syntax Workbook II, Podgorica: Institute of Foreign Languages, 2012
  • Advanced English Grammar I, Podgorica: Institute of Foreign Languages, 2011
  • Advanced English Grammar II, Podgorica: Institute of Foreign Languages, 2010
  • Gramatika engleskog jezika sa vježbanjima I, Podgorica: Institut za strane jezike, Pravni fakultet, 2008
  • Gramatika engleskog jezika sa vježbanjima II, Podgorica: Institut za strane jezike, Pravni fakultet, 2009
  • Gramatika engleskog jezika za početnike I, Podgorica: Institut za strane jezike, Metalurško-tehnološki fakultet, 2009
  • Gramatika engleskog jezika za početnike II, Podgorica: Institut za strane jezike, Metalurško-tehnološki fakultet, 2008

Dokumenti