Nenad Perošević

dr Nenad Perošević

vanredni profesor | Filozofski fakultet

Nenad Perošević je rođen u Nikšiću 1. VIII 1973. gdje je završio osnovnu u srednju školu. Na Filozofskom fakultetu u Nikšiću na studijskom programu istorija-geografija diplomirao je 1999. Od 2000. do 2003. radio je u Istorijskom institutu u Podgorici. Od 2003. do danas radi na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. U zvanje docenta izabran je 2011. a u zvanje vanrednog profesora izabran je 2016. Od 2015. obavlja i dužnost prodekana za razvoj i finansije. e-mail:

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne1ISTORIJA0 x 00 x 00 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne1ISTORIJA2 x 02 x 00 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne1ISTORIJA2 x 02 x 00 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne2ISTORIJA2 x 10 x 00 x 0
FPNEVROPSKE STUDIJEOsnovne3ISTORIJA EVROPE II2 x 11 x 10 x 0
FFISTORIJASpecijalisticke2SPECIJALISTIČKI / DIPLOMSKI / RAD0 x 00 x 00 x 0
FFISTORIJAOsnovne5Opšta savremena istorija ( 1917-1941)3 x 10 x 00 x 0
FFISTORIJAOsnovne6Opšta savremena istorija (1941-1989)3 x 10 x 00 x 0
FFISTORIJASpecijalisticke2Kulturno nasleđe Crne Gore II2 x 10 x 00 x 0
FFGEOGRAFIJASpecijalisticke1IDENTITET CRNE GORE(Istorijske i kulturološke os.)2 x 10 x 00 x 0
FFGEOGRAFIJAOsnovne6Identitet Crne Gore(istorijske i kult. osobenosti)0 x 00 x 00 x 0
FFISTORIJADoktorske1Opšta istorija XX vijeka0 x 00 x 00 x 0
FFISTORIJAMaster2Kulturno nasljeđe Crne Gore II2 x 10 x 00 x 0
FFISTORIJAMaster3Savremena politička istorija Evrope2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2024SCOPUS
Natalija Milikić i Nenad PeroševićМетодическое содержание теоретико-познавательных текстов в учебниках русского языка для 5, 6, 7 и 8 классов начальной школы «Орбита»Folia Linguistica et Litteraria
2021SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Nenad Perošević, Miloš Krivokapić Film i filmska djelatnost u Crnoj Gori i Jugoslaviji (1945–1951)Hrvatski Filmski Ljetopis
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Miloš Krivokapić, Nenad PeroševićReligion and Language in the Function of (De)construction of Montenegrin IdentityJOURNAL FOR THE STUDY OF RELIGIONS AND IDEOLOGIES
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Nenad Perošević, Miloš KrivokapićProsvjećivanje naroda i problem nepismenosti u Crnoj Gori i Jugoslaviji (1947-1951)Annales, Series Historia et Sociologia
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Miloš Krivokapić, Nenad PeroševićČuvanje i/ili gubljenje etnolingvističkog identiteta istarskih CrnogoracaActa Histriae

Obavjestenja iz nastave