Nenad Perošević

dr Nenad Perošević

vanredni profesor | Filozofski fakultet

Nenad Perošević je rođen u Nikšiću 1. VIII 1973. gdje je završio osnovnu u srednju školu. Na Filozofskom fakultetu u Nikšiću na studijskom programu istorija-geografija diplomirao je 1999. Od 2000. do 2003. radio je u Istorijskom institutu u Podgorici. Od 2003. do danas radi na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. U zvanje docenta izabran je 2011. a u zvanje vanrednog profesora izabran je 2016. Od 2015. obavlja i dužnost prodekana za razvoj i finansije. e-mail:

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2021SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Nenad Perošević, Miloš Krivokapić Film i filmska djelatnost u Crnoj Gori i Jugoslaviji (1945–1951)Hrvatski Filmski Ljetopis
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Miloš Krivokapić, Nenad PeroševićReligion and Language in the Function of (De)construction of Montenegrin IdentityJOURNAL FOR THE STUDY OF RELIGIONS AND IDEOLOGIES
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Nenad Perošević, Miloš KrivokapićProsvjećivanje naroda i problem nepismenosti u Crnoj Gori i Jugoslaviji (1947-1951)Annales, Series Historia et Sociologia
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Miloš Krivokapić, Nenad PeroševićČuvanje i/ili gubljenje etnolingvističkog identiteta istarskih CrnogoracaActa Histriae

Obavjestenja iz nastave

Istorija-Opšta savremena istorija (1917-1941)

Nova objava - 06.12.2020 20:29

Geografija-Identitet Crne Gore (istorijske i kulturološke osobenosti)

Nova objava - 02.12.2020 13:10

Istorija-Kulturno nasleđe Crne Gore I

Nova objava - 01.12.2020 20:58

Istorija-Opšta savremena istorija (1917-1941)

Nova objava - 29.11.2020 17:51

Istorija-Kulturno nasleđe Crne Gore I

Nova objava - 24.11.2020 15:14

Geografija-Identitet Crne Gore (istorijske i kulturološke osobenosti)

Nova objava - 21.10.2020 22:08

Istorija-Opšta savremena istorija (1917-1941)

Nova objava - 18.10.2020 17:21

Istorija-Kulturno nasleđe Crne Gore II

ONLINE NASTAVA KULTURNO NASLIJEĐE - VJEŽBE

Istorija-Opšta savremena istorija (1941-1989)

Online vježbe iz Opšte savremene istorije 1941-1989

Istorija-Kulturno nasleđe Crne Gore II

ONLINE NASTAVA KULTURNO NASLIJEĐE - VJEŽBE

Istorija-Opšta savremena istorija (1941-1989)

Online vježbe iz Opšte savremene istorije 1941-1989