Nenad Perošević


Nenad Perošević
Šifra: 195696
Prezime i ime: Nenad Perošević
Titula: dr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Filozofski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Norma: 4.00
Umanjenje norme zbog funkcije: 2.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 8.225
Uvećanje/umanjenje zbog opterećenja: 50.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Filozofski fakultet Osnovne
Obrazovanje učitelja (2017)
1 Istorija2x1
Fakultet političkih nauka Osnovne
Evropske studije
3 Istorija Evrope II2x1S1x1S
Filozofski fakultet Osnovne
Istorija
5 Opšta savremena istorija (1917-1941)3x1
Filozofski fakultet Osnovne
Istorija
6 Opšta savremena istorija (1941-1989)3x1
Filozofski fakultet Specijalisticke
Geografija
7 Identitet Crne Gore (istorijske i kulturološke osobenosti)2x1
Filozofski fakultet Specijalisticke
Istorija
7 Kulturno nasleđe Crne Gore I3x1
Filozofski fakultet Specijalisticke
Istorija
8 Kulturno nasleđe Crne Gore II2x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
SCOPUS
Nenad Perošević Miloš KrivokapićProsvjećivanje naroda i problem nepismenosti u Crnoj Gori i Jugoslaviji (1947-1951)ANNALES- Annals for Istrian and Medirerranean Studies-Series Historia et Sociologia.
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
SCOPUS
Nenad Perošević Miloš KrivokapićProsvjećivanje naroda i problem nepismenosti u Crnoj Gori i Jugoslaviji (1947-1951)ANNALES- Annals for Istrian and Medirerranean Studies-Series Historia et Sociologia.
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
SCOPUS
Miloš Krivokapić Nenad PeroševićČuvanje i/ili gubljenje etnolingvističkog identiteta istarskih Crnogoraca. ACTA HISTRIAE
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
SCOPUS
Miloš Krivokapić Nenad PeroševićČuvanje i/ili gubljenje etnolingvističkog identiteta istarskih Crnogoraca. ACTA HISTRIAE
Opširnije