Jasmina Anđelić

dr Jasmina Anđelić

vanredni profesor | Filološki fakultet

Prof. dr Jasna Tatar Anđelić doktorirala je  na Univerzitetu u Strazburu, Francuska, iz oblasti nauke o jeziku sa tezom «Constructions infinitives régies par les verbes de  perception et les verbes factitfs  faire  et laisser et leur traduction en serbo-croate (BCMS)« . Predaje predmete Savremeni francuski jezik III, IV, V i VI na Studijskom programu za Francuski jezik i književnost i predmete Sintaksa francuskog jezika I i II i Konsekutivno prevođenje na Studijskom programu za Prevodilaštvo Filološkog...

Obavjestenja iz nastave