Jasmina Anđelić


Jasmina Anđelić
Šifra: 195700
Prezime i ime: Jasmina Anđelić
Titula: dr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTMaster1SAVREMENI FRANCUSKI JEZIK 7 - NIVO C1.12 x 10 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke1FRANCUSKI JEZIK I0 x 00 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTMaster2ANALIZA DISKURSA2 x 12 x 10 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3SAVREMENI FRANCUSKI JEZIK 3-NIVOA2.1/B2.12 x 10 x 00 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3FRANCUSKI JEZIK III0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3FRANCUSKI JEZIK III0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3FRANCUSKI JEZIK III0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3FRANCUSKI JEZIK III2 x 10 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne3FRANCUSKI JEZIK III0 x 00 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3FRANCUSKI JEZIK III0 x 00 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3FRANCUSKI JEZIK III0 x 00 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne4SAVREMENI FRANCUSKI JEZIK IV0 x 00 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne4SAVREMENI FRANCUSKI JEZIK 4-NIVOA2.2/B2.22 x 10 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne5FRANCUSKI JEZIK 5-SINTAKSA 12 x 12 x 10 x 0
FILPrevodilaštvoOsnovne5SINTAKSA FRANCUSKOG JEZIKA I0 x 00 x 00 x 0
FILPrevodilaštvoOsnovne5SINTAKSA FRANCUSKOG JEZIKA I0 x 00 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6FRANCUSKI JEZIK 6-SINTAKSA 22 x 12 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Opširnije