Sanja Čalović


Sanja Čalović
Šifra: 195739
Prezime i ime: Sanja Čalović
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Filozofski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFOBRAZOVANJE UČITELJAMagistarske1METODOLOGIJA NAUČNO-ISTRAŽ. RADA SA STATISTIKOM0 x 02 x 10 x 0
FFPREDŠKOLSKO VASPITANJE i OBRAZOVANJEMaster1UVOD U METODOLOGIJU PEDAGOŠKIH ISTRAŽIVANJA0 x 02 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJAMaster1METODOLOGIJA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA0 x 02 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne2PORODIČNA PEDAGOGIJA0 x 02 x 10 x 0
FFPREDŠKOLSKO VASPITANJE i OBRAZOVANJEMaster2KVANTITATIVNO-KVALITATIVNA PROUČAVANJA VASPITANJA0 x 02 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne2PEDAGOŠKA KOMUNIKOLOGIJA0 x 02 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJASpecijalisticke2DOKIMOLOGIJA0 x 01 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne5OSNOVE METODOLOGIJE PEDAGOŠKIH ISTRAŽIVANJA0 x 01 x 10 x 0
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne5PORODIČNA PEDAGOGIJA0 x 01 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne6PEDAGOŠKE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKE METODE0 x 02 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne6PEDAGOGIJA ADOLESCENTSKOG DOBA0 x 01 x 10 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne8TEORIJSKE OSNOVE METODOLOGIJE PEDAGOŠKIH ISTRAŽIVA0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2019SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Milica Jelić, Sanja Čalović Influences of preschool on the development of self-control in preschool children in MontenegroSouth African Journal of Education
Opširnije