Dragutin Papović

dr Dragutin Papović

docent | Filozofski fakultet

Rođen je  5. septembra, 1980. godine. Osnovnu školu i Gimnaziju završio je u Nikšiću. Diplomirao je 2003. godine na Filozofskom fakultetu u Nikšiću (Odsijek za istoriju i geografiju), sa prosječnom ocjenom 9,5. Magistrirao je 2007. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu (Odsijek za istoriju), na temi „Protivnici vlasti u Crnoj Gori 1945 – 1948“. Prosječna ocjena na magistarskim studijama je 9,33. Doktorirao je 2013. godine na Filozofskom fakultetu u Nikšiću na temi „Intelektualci i vlast u Crnoj Gori...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFISTORIJAOsnovne1OPŠTA ISTORIJA STAROG VIJEKA - ( STARI ISTOK )3 x 10 x 00 x 0
FFISTORIJAOsnovne2OPŠTA ISTORIJA STAROG VIJEKA - ( GRČKA I RIM )3 x 10 x 00 x 0
FFISTORIJAOsnovne3ISTORIJA CRNE GORE DO KRAJA XII VIJEKA0 x 00 x 00 x 0
FFISTORIJAOsnovne3ISTORIJA CRNE GORE DO XII VIJEKA3 x 10 x 00 x 0
FFISTORIJAOsnovne3ISTORIJSKI PRAKTIKUM III2 x 10 x 00 x 0
FFISTORIJAOsnovne4ISTORIJA CRNE GORE OD KRAJA XII DO KRAJA XV VIJ.3 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Dragutin PapovićUnutrašnji sukobi u Barskoj nadbiskupiji 1965–1970ACTA HISTRIAE

Obavjestenja iz nastave