Studijski program

Nivo studija: SPECIJALISTICKE
Tip studija: AKADEMSKE
Finansiranje: S
Ishodi učenja:

Nakon što završe specijalističke studije psihologije, studenti su u je mogućnosti da: 1. demonstriraju kritički odnos prema stručnim temama iz oblasti kliničke, pedagoške i prakse psihologije rada; 2. unapređuju obrazovni proces, kliničko – psihološku praksu, organizacione okolnosti, međuljudske odnose; 3. samostalno osmišljavaju i realizujuju različite vidove psihološke edukacije u domenu vaspitno – obrazovnog rada, mentalnog zdravlja, psihologije rada i psihologije međuljudskih odnosa; 4. predviđaju posljedice i osmišljavaju rešenja različitih psiholoških problema, kreira programe i aktivnosti za podršku razvoja i poboljšanje kvaliteta života; 5. primjenjuju baterije psiholoških testova u dijagnostičke svrhe i piše psihološki nalaz; 6. evaluiraju efekte svog profesionalnog rada; 7. prepoznaju vrijednost kontinuirane edukacije i prevencije mentalnog zdravlja zajednice.