Marija Mijušković


Marija Mijušković
Šifra: 195944
Prezime i ime: Marija Mijušković
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke1OSNOVI METODIKE NASTAVE STRANIH JEZIKA2 x 12 x 10 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke1NASTAVNI SADRŽAJI U PREDŠK.I OSNOVNOM OBRAZOVANJU2 x 12 x 10 x 0
MEDZDRAVSTVENA NjEGASpecijalisticke1ENGLESKI JEZIK2 x 10 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke2METODIKA NASTAVE ENGLESKOG JEZIKA SA ŠKOL. RADOM2 x 12 x 10 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke2NASTAVNI SADRŽAJI U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU2 x 12 x 10 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke2SPECIJALISTIČKI / DIPLOMSKI / RAD0 x 00 x 00 x 0
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne3ENGLESKI III2 x 11 x 10 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne4ENGLESKI JEZIK IV0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije