Jelena Gazdić


Jelena Gazdić
Šifra: 196143
Prezime i ime: Jelena Gazdić
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

19.05.2020

Srpski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Istorija srpskog jezika 2 – Morfologija s praktičnim radom

Nova objava - 19.05.2020 11:42


19.05.2020

Srpski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Staroslovenski jezik 2 – Morfologija

Nova objava - 19.05.2020 11:39


14.05.2020

Srpski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Istorija srpskog jezika 2 – Morfologija s praktičnim radom

Nova objava - 14.05.2020 21:03


14.05.2020

Srpski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Istorija srpskog jezika 2 – Morfologija s praktičnim radom

Nova objava - 14.05.2020 21:02


14.05.2020

Srpski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Staroslovenski jezik 2 – Morfologija

Nova objava - 14.05.2020 20:53


14.05.2020

Srpski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Staroslovenski jezik 2 – Morfologija

Nova objava - 14.05.2020 20:50


01.05.2020

Srpski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Istorija srpskog jezika 2 – Morfologija s praktičnim radom

Nova objava - 01.05.2020 00:35


01.05.2020

Srpski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Dijalektologija srpskog jezika

Nova objava - 01.05.2020 00:30


01.05.2020

Srpski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Istorija srpskog jezika 2 – Morfologija s praktičnim radom

Nova objava - 01.05.2020 00:14


01.05.2020

Srpski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Staroslovenski jezik 2 – Morfologija

Nova objava - 01.05.2020 00:09


24.04.2020

Srpski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Dijalektologija srpskog jezika

Nova objava - 24.04.2020 17:48


24.04.2020

Srpski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Dijalektologija srpskog jezika

Nova objava - 24.04.2020 17:46


Opširnije