Filološki fakultet

Biografija - Gazdić Jelena
Biografija - Gazdić Jelena

Јелена Газдић је рођена 12.12.1984. године у Пљевљима, гдје је завршила основну школу и гимназију. Школске 2003/04. уписала је студије српског језика и књижевности на Одсјеку за српски језик и књижевност на Филозофском факултету у Никшићу. Дипломирала је у октобру 2008. године са просјечном оцјеном 9,25. Исте године уписала је постдипломске магистарске студије на смјеру Наука о језику, а магистрирала у јулу 2012. године, са просјечном оцјеном 9,82. Академске 2012/2013. уписала је постдипломске докторске студије, такође, на Факултету у Никшићу, Студијски програм за српски језик и јужнословенске књижевности, смјер Наука о језику. Докторске студије је, усљед административних проблема, наставила у Косовској Митровици, гдје је и докторирала 7. 6. 2021. године на Филозофском факултетету Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

     Од 2009. до 2015. године радила је као лектор у дневним новинама „Дан“. Члан је Матице српске у Новом Саду. Двије године (студијска 2013/2014. и 2014/2015) била је хонорарно ангажована као сарадник на тадашњем јединственом Филозофском факултету (на Студијском програму за српски језик и јужнословенске књижевности). Од академске 2015/2016. запослена је као сарадник у настави мр на Филолошком факултету Универзитета Црне Горе (Студијски програм за српски језик и јужнословенске књижевности).

 Напомена: Комплетан садржај на страници запослене Јелене Газдић писан је на српском језику. Ово је важно нагласити због техничке немогућности избора српског језика при уношењу података иако је српски језик један од језика у службеној употреби у Црној Гори.