Jelena Gazdić


Jelena Gazdić
Šifra: 196143
Prezime i ime: Jelena Gazdić
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne1STAROSLOVENSKI JEZIK 1-PRAVOPIS I FONETIKA0 x 02 x 10 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne2STAROSLOVENSKI JEZIK 2-MORFOLOGIJA0 x 02 x 10 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIMaster2UPOREDNO PROUČAVANJE SLOVENSKIH JEZIKA0 x 02 x 10 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne3ISTORIJA SRPSKIOG JEZIKA 1-FONETIKA S PRAK. RADOM0 x 02 x 10 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne3AKCENTOLOGIJA I UVOD U DIJALEKTOLOGIJU SRPSKOG JEZ0 x 02 x 10 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne4ISTORIJA SRPSKOG JEZIKA2-MORFOLOGIJA S PRAK.RADOM0 x 02 x 10 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne4DIJALEKTOLOGIJA SRPSKOG JEZIKA0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

28.02.2021

Srpski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Dijalektologija srpskog jezika

Link za vježbe


28.02.2021

Srpski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Istorija srpskog jezika 2 – Morfologija s praktičnim radom

Линк за договорни час вјежби из Историје српског језика


28.02.2021

Srpski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Staroslovenski jezik 2 – Morfologija

Линк за вјежбе из Старословенског језика


21.02.2021

Srpski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Dijalektologija srpskog jezika

Вјежбе из Дијалектологије српског језика


21.02.2021

Srpski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Istorija srpskog jezika 2 – Morfologija s praktičnim radom

Вјежбе из Историје српског језика


21.02.2021

Srpski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Staroslovenski jezik 2 – Morfologija

Вјежбе из Старословенског језика


21.12.2020

Srpski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Akcentologija i uvod u dijalektologiju srpskog jezika

Nova objava - 21.12.2020 21:51


21.12.2020

Srpski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Istorija srpskog jezika 1 – Fonetika s praktičnim radom

Nova objava - 21.12.2020 21:44


21.12.2020

Srpski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Staroslovenski jezik 1 – Pravopis i fonetika

Nova objava - 21.12.2020 21:40


07.12.2020

Srpski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Akcentologija i uvod u dijalektologiju srpskog jezika

Nova objava - 07.12.2020 12:46


07.12.2020

Srpski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Istorija srpskog jezika 1 – Fonetika s praktičnim radom

Nova objava - 07.12.2020 12:42


02.12.2020

Srpski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Istorija srpskog jezika 1 – Fonetika s praktičnim radom

Nova objava - 02.12.2020 18:44


Opširnije