Aleksandra Nikčević-Batrićević

dr Aleksandra Nikčević-Batrićević

redovni profesor | Filološki fakultet

Prof. dr Aleksandra Nikčević-Batrićević rođena je 13.01.1972. godine u Zadru (Hrvatska). Diplomirala je na Studijskom programu za engleski jezik i književnost, Filozofski fakultet, Univerzitet Crne Gore. Diplomu magistra filoloških nauka stekla je na Odseku za engleski jezik i književnost, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu (oblast: američka književnost, pod mentorstvom prof. dr Tihomira Vučkovića). Doktorirala je na Odseku za anglistiku, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu (oblast: američka književnost, pod mentorstvom prof. dr Zorana...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FILJEZIK I KNJIŽEVNOSTDoktorske1AMERIČKI ZAPAD U KNJIŽEVNOSTI: ŽENSKI GLASOVI5 x 10 x 00 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne1ENGLESKI JEZIK I2 x 10 x 00 x 0
FFISTORIJAOsnovne1ENGLESKI JEZIK I2 x 10 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne1BRITANSKA I AMERIČKA CIVILIZACIJA I2 x 10 x 00 x 0
FFGEOGRAFIJAOsnovne1ENGLESKI JEZIK I2 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne1ENGLESKI JEZIK I2 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne1ENGLESKI JEZIK I2 x 10 x 00 x 0
FDUFILMSKA I TELEVIZIJSKA REŽIJAOsnovne1ENGLESKI JEZIK I2 x 10 x 00 x 0
FDUFILM I MEDIJIOsnovne1ENGLESKI JEZIK I2 x 10 x 00 x 0
FDUGLUMAOsnovne1ENGLESKI JEZIK I2 x 10 x 00 x 0
FLUKONZERVACIJA I RESTAURACIJAOsnovne1ENGLESKI JEZIK I2 x 10 x 00 x 0
FLUVAJARSTVOOsnovne1ENGLESKI JEZIK I2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne1ENGLESKI JEZIK I2 x 10 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne1ENGLESKI JEZIK I2 x 10 x 00 x 0
FILJEZIK I KNJIŽEVNOSTDoktorske2FOKNER U SVIJETLU KRITIKE U 21. VIJEKU0 x 00 x 00 x 0
FILJEZIK I KNJIŽEVNOSTDoktorske2RENESANSA AMER. ZAPADA: ŽANROVI I ŽENSKA ISKUSTVA5 x 10 x 00 x 0
FILJEZIK I KNJIŽEVNOSTDoktorske2AMERIČKA PROZA 20. I 21. VIJEKA5 x 10 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke2SPECIJALISTIČKI / DIPLOMSKI / RAD0 x 00 x 00 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne2ENGLESKI JEZIK II2 x 10 x 00 x 0
FFISTORIJAOsnovne2ENGLESKI JEZIK II2 x 10 x 00 x 0
FFGEOGRAFIJAOsnovne2ENGLESKI JEZIK II2 x 10 x 00 x 0
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJAOsnovne2ENGLESKI JEZIK II2 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne2ENGLESKI JEZIK II2 x 10 x 00 x 0
FDUFILMSKA I TELEVIZIJSKA REŽIJAOsnovne2ENGLESKI JEZIK II2 x 10 x 00 x 0
FDUFILM I MEDIJIOsnovne2ENGLESKI JEZIK II2 x 10 x 00 x 0
FDUGLUMAOsnovne2ENGLESKI JEZIK II2 x 10 x 00 x 0
FLUKONZERVACIJA I RESTAURACIJAOsnovne2ENGLESKI JEZIK II2 x 10 x 00 x 0
FLUVAJARSTVOOsnovne2ENGLESKI JEZIK II2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne2ENGLESKI JEZIK II2 x 10 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne2ENGLESKI JEZIK II2 x 10 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3AMERIČKA KNJIŽEVNOST I0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3AMERIČKA KNJIŽEVNOST 12 x 10 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne4AMERIČKA KNJIŽEVNOST II0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne4AMERIČKA KNJIŽEVNOST 228 x 10 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne5AMERIČKA KNJIŽEVNOST I0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne5AMERIČKA KNJIŽEVNOST 30 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne5AMERIČKA KNJIŽEVNOST 32 x 10 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6AMERIČKA KNJIŽEVNOST II0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2022SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Aleksandra Nikčević-Batrićević, Marija Krivokapić i Pavle GoranovićErin Moure’s Transgressing of the Limits, Breaking of Fixed Writing Forms Rivista di Letterature Moderne e Comparate
2021SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Aleksandra Izgarjan i Aleksandra Nikčević-BatrićevićPost-Memory and History in Maxine Hong Kingston’s The Woman Warrior and Amy Tan’s The Joy Luck ClubAAA- Arbeiten aus Anglistik und Amerikanistik
2019SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Dubravka Đurić, Aleksandra Nikčević-BatrićevićDemarginalizations and Destination(s) of Post-Yugoslav Literary CanonsNeohelicon
2019SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Aleksandra Nikčević-Batrićević, Dubravka ĐurićAmerican Women Poets in the Postmillennial Period: Mapping Their Own Poetic PathsRivista di Letterature moderne e comparate
2018SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Aleksandra Nikčević-BatrićevićMapping of Confessional Poetry: Some Tendencies and the Poetry of Anne SextonRivista di Letterature moderne e comparate
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
SCOPUS
Aleksandra Nikčević-BatrićevićZachodnia feministyczna krytyka i literatura w CzarnogórzeTeksty Drugie

Obavjestenja iz nastave