Filološki fakultet

Biografija - Nikčević-Batrićević Aleksandra
Biografija - Nikčević-Batrićević Aleksandra

Prof. dr Aleksandra Nikčević-Batrićević rođena je 13.01.1972. godine u Zadru (Hrvatska). Diplomirala je na Studijskom programu za engleski jezik i književnost, Filozofski fakultet, Univerzitet Crne Gore. Diplomu magistra filoloških nauka stekla je na Odseku za engleski jezik i književnost, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu (oblast: američka književnost, pod mentorstvom prof. dr Tihomira Vučkovića). Doktorirala je na Odseku za anglistiku, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu (oblast: američka književnost, pod mentorstvom prof. dr Zorana Paunovića).

     U toku radnog iskustva bila je angažovana kao saradnica u nastavi na Studijskom programu za engleski jezik i književnost, Filozofski fakultet, Univerzitet Crne Gore (oktobar 1996 – jun 2009), kao docentkinja na Studijskom programu za engleski jezik i književnost, Filozofski fakultet, Univerzitet Crne Gore (jun 2009 – jun 2015), kao vanredna i redovna profesorka na Studijskom programu za engleski jezik i književnost, Filozofski i Filološki fakultet, Univerzitet Crne Gore.

Prof. dr Aleksandra Nikčević-Batrićević predaje američku književnost, kurs o britanskoj civilizaciji, izborne kurseve na master i doktorskim studijama, kao i engleski jezik na vanmatičnim studijskim programima. Autorka je tekstova o američkoj i engleskoj književnosti, bavi se književnom teorijom i kritikom, i prevođenjem književnih i književnoteorijskih tekstova. Priredila je i prevela više knjiga koje su objavljene u Crnoj Gori, Velikoj Britaniji i Grčkoj.

     Od septembra 2013. godine do novembra 2015. godine bila je rukovoditeljka Studijskog programa za engleski jezik i književnost, Filozofski fakultet, Univerzitet Crne Gore. Predsjednica je Crnogorske asocijacije za američke studije „Dr Biljana Milatović“ i jedna od organizatorki međunarodnog naučnog skupa anglista koji se održava na Filološkom fakultetu u Nikšiću, u organizaciji Studijskog programa za engleski jezik i književnost. Organizatorka je naučnih skupova posvećenih ženskom pismu koji se održavaju u Američkom uglu u Podgorici i Cetinju.

     Inicirala je više prevodilačkih projekata u saradnji sa Otvorenim kulturnim forumom sa Cetinja, koji su rezultirali značajnim brojem izdanja iz oblasti američke književnosti. Rukovoditeljka je nekoliko projekata koji se realizuju na postjugoslovenskim prostorima, od kojih je najznačajniji projekat od nacionalnog značaja finansiran od strane Ministarstva nauke i Ministarstva prosvjete Crne Gore, pod nazivom Savremena književnoteorijska čitanja: novi uvidi u teorijski i kritički diskurs, koji je realizovan u dvogodišnjem periodu (2012-2015). Članica je redakcija časopisa u Crnoj Gori i na postjugoslovenskim prostorima.

     Više puta boravila je na engleskom govornom području obavljajući istraživački rad iz oblasti američke književnosti (2002, 2004, 2007, 2009, 2013; Njujork, Kembridž, SAD), kao i u Poljskoj, Njemačkoj, Turskoj i Španiji. Tokom 2004. godine boravila je kao stipendistkinja Društva Herman Melvil na Institutu za pomorska istraživanja u Nju Bedfordu, Masačusets, gdje je obavljala istraživački rad na temu rane poetike američkog pisca Hermana Melvila, pod mentorstvom prof. dr Vin Keli, MIT.

     U fokusu njenog interesovanja su i ženski glasovi Irske i Škotske.

     Bavi se izučavanjem poljskog jezika, književnosti i kulture, kao i hebrejskog jezika.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.