Branislav Ćorović


Branislav Ćorović
Šifra: 230115
Prezime i ime: Branislav Ćorović
Titula: dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Pomorski fakultet Kotor
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Pomorski fakultet Kotor Specijalisticke
Menadžment u pomorstvu
7 Menadžment pomorskih resursa3x11x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Menadžment u pomorstvu-Menadžment pomorskih resursa

Rezultati kolokvijuma I iz Menadzmenta pomorskih resursa na Menadzmnetu u pomorstvu (Spec.)

12.11.2018


Menadžment u pomorstvu-Menadžment pomorskih resursa

Rezultati zavrsnog ispita iz Menadzmenta pomorskih resursa na Menadžmentu u pomorstvu (Spec.)

24.01.2018


Menadžment u pomorstvu-Menadžment ljudskih resursa u pomorstvu

Rezultati zavrsnog ispita iz Menadzmenta ljudskih resursa u pomorstvu na Menadžmentu u pomorstvu

24.01.2018


Menadžment u pomorstvu-Menadžment ljudskih resursa u pomorstvu

Rezultati prije zavrsnog ispita iz Menadzmenta ljudskih resursa u pomorstvu na Menadžmentu u pomorstvu

15.01.2018


Menadžment u pomorstvu-Menadžment ljudskih resursa u pomorstvu

Rezultati kolokvijuma II iz Menadzmenta ljudskih resursa na Menadzmentu u pomorstvu Kotor

20.12.2017


Menadžment u pomorstvu-Menadžment ljudskih resursa u pomorstvu

Rezultati kolokvijuma II iz Menadzmenta ljudskih resursa na Menadzmentu u pomorstvu Cetinje (ponovci)

20.12.2017


Menadžment u pomorstvu-Menadžment pomorskih resursa

REzultati kolokvijuma II iz Menadzmenta pomorskih resursa na Menadzmentu u pomorstvu (Spec.)

12.12.2017


Menadžment u pomorstvu-Menadžment ljudskih resursa u pomorstvu

Rezultati kolokvijuma I iz Menadzmenta ljudskih resursa na Menadzmentu u pomorstvu na Cetinju (ponovci)

05.12.2017


Menadžment u pomorstvu-Menadžment ljudskih resursa u pomorstvu

Rezultati kolokvijuma I iz Menadzmenta ljudskih resursa na Menadzmentu u pomorstvu u Kotoru

05.12.2017


Menadžment u pomorstvu-Menadžment pomorskih resursa

REzultati kolokvijuma I iz Menadzmenta pomorskih resursa na Menadzmentu u pomorstvu (Spec.)

23.11.2017


Opširnije