Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku predmeta, student će biti osposobljen da: 1. Razumije istorijski kontekst uspostavljanja grafičkog dizajna kao discipline, njegovu ulogu i položaj u savremenom društvu. 2. Razlikuje discipline i razumije osnovnu terminologiju vezanu za grafički dizajn. 3. Analizira osnovne principe grafičkog dizajna. 4. Kreira i komponuje jednostavne dvodimenzionalne vizuale koristeći tradicionalne i/ili digitalne medije.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANDRA ĐUROVIĆ2x1
15B
ANA MATIĆ2x1
15B