Ana Matić


Ana Matić
Šifra: 240189
Prezime i ime: Ana Matić
Titula: mr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Fakultet likovnih umjetnosti
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FLUGrafički dizajnMagistarske1GRAFIČKE KOMUNIKACIJE4 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNSpecijalisticke1GRAFIČKE KOMUNIKACIJE2 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne1UVOD U DIZAJN2 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNSpecijalisticke1GRAFIČKE KOMUNIKACIJE V2 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNSpecijalisticke1ISTORIJA I TEORIJA DIZAJNA I1 x 10 x 00 x 0
FLUGrafički dizajnMagistarske2GRAFIČKE KOMUNIKACIJE4 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNSpecijalisticke2GRAFIČKE KOMUNIKACIJE - ZAVRŠNI RAD2 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNSpecijalisticke2ZAVRŠNI RAD3 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNSpecijalisticke2GRAFIČKE KOMUNIKACIJE VI2 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNSpecijalisticke2ISTORIJA I TEORIJA DIZAJNA II1 x 10 x 00 x 0
FLUGrafički dizajnMagistarske3GRAFIČKE KOMUNIKACIJE4 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne3GRAFIČKE KOMUNIKACIJE I2 x 10 x 00 x 0
FLUGrafički dizajnMagistarske4ZAVRŠNI MAGISTARSKI RAD9 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne5GRAFIČKE KOMUNIKACIJE III2 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne6GRAFIČKE KOMUNIKACIJE IV3 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne6ZAVRŠNI RAD1 x 11 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije