Ana Matić


Ana Matić
Šifra: 240189
Prezime i ime: Ana Matić
Titula: mr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Fakultet likovnih umjetnosti
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne1UVOD U DIZAJN0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor