Milena Jovićević


Milena Jovićević
Šifra: 240352
Prezime i ime: Milena Jovićević
Titula: dr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Fakultet likovnih umjetnosti
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Slikarstvo
3 Intermedijalna istraživanja I 2x11x1
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Slikarstvo
3 Izborni intermedijalni atelje I 1x1
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Slikarstvo
4 Intermedijalna istraživanja II 2x11x1
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Slikarstvo
4 Izborni intermedijalni atelje II 1x1
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Slikarstvo
6 Zidne tehnike II2x11x10.22x1
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Grafički dizajn
6 Zidne tehnike II A1x10.44x10.44x1
Fakultet likovnih umjetnosti Specijalisticke
Slikarstvo
7 Intermedijalno slikarstvo I310.67
Fakultet likovnih umjetnosti Specijalisticke
Slikarstvo
7 Portfolio I1x10.89x10.44x4
Fakultet likovnih umjetnosti Specijalisticke
Slikarstvo
8 Intermedijalno slikarstvo II310.67
Fakultet likovnih umjetnosti Specijalisticke
Slikarstvo
8 Portfoilo II1x10.89x10.44x4

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor