Dusan Vuleković


Dusan Vuleković
Šifra: 250010
Prezime i ime: Dusan Vuleković
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Fakultet dramskih umjetnosti
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FDUREŽIJAMaster1POSTPRODUKCIJA I2 x 10 x 00 x 0
FDUFILMSKA I TELEVIZIJSKA REŽIJASpecijalisticke1POST-PRODUKCIJA I NOVE TEHNOLOGIJE I2 x 10 x 00 x 0
FDUREŽIJAMaster2POSTPRODUKCIJA II2 x 10 x 00 x 0
FDUFILMSKA I TELEVIZIJSKA REŽIJASpecijalisticke2POST-PRODUKCIJA I NOVE TEHNOLOGIJE II2 x 10 x 00 x 0
FDUFILM I MEDIJIOsnovne3MONTAŽA I2 x 10 x 00 x 0
FDUFILM I MEDIJIOsnovne4MONTAŽA II2 x 10 x 00 x 0
FDUFILM I MEDIJIOsnovne5MONTAŽA III2 x 10 x 00 x 0
FDUFILM I MEDIJIOsnovne6MONTAŽA IV2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor