Dusan Vuleković

mr Dusan Vuleković

docent | Fakultet dramskih umjetnosti

...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FDUREŽIJAMaster1POSTPRODUKCIJA I2 x 10 x 00 x 0
FDUREŽIJAMaster2POSTPRODUKCIJA II2 x 10 x 00 x 0
FDUFILM I MEDIJIOsnovne3MONTAŽA I2 x 10 x 00 x 0
FDUFILM I MEDIJIOsnovne4MONTAŽA II2 x 10 x 00 x 0
FDUFILM I MEDIJIOsnovne5MONTAŽA III2 x 10 x 00 x 0
FDUFILM I MEDIJIOsnovne6MONTAŽA IV2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave