Sanja Garić


Sanja Garić
Šifra: 250124
Prezime i ime: Sanja Garić
Titula:
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Fakultet dramskih umjetnosti
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FDUGLUMAOsnovne1PLES I2 x 10 x 00 x 0
FDUGLUMAOsnovne2PLES II2 x 10 x 00 x 0
FDUGLUMAOsnovne3PLES III2 x 10 x 00 x 0
FDUGLUMAOsnovne4PLES IV2 x 10 x 00 x 0
FDUGLUMAOsnovne5PLES V2 x 10 x 00 x 0
FDUGLUMAOsnovne6PLES VI2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije