Sanja Garić

Sanja Garić

redovni profesor | Fakultet dramskih umjetnosti

  Osnovnu baletsku školu završila je u Podgorici, a Srednju baletsku školu u Novom Sadu, u klasi prof. Vere Felle. Zatim je dvije godine boravila u Rusiji, usavršavajući se u oblasti klasičnog baleta, na čuvenom GITIS-u, u klasi prof. N.N. Orlovske, a nakon toga je, na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, završila Predškolsko vaspitanje. Petogodišnje studije Scenske igre završila je na moskovskom GITIS-u, u klasi prof. L.M.Talankine, i stekla diplomu pedagoga - koreografa,...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FDUGLUMAOsnovne1PLES I2 x 10 x 00 x 0
FDUGLUMAOsnovne2PLES II2 x 10 x 00 x 0
FDUGLUMAOsnovne3PLES III2 x 10 x 00 x 0
FDUGLUMAOsnovne4PLES IV2 x 10 x 00 x 0
FDUGLUMAOsnovne5PLES V2 x 10 x 00 x 0
FDUGLUMAOsnovne6PLES VI2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave

Gluma (2017)-Ples IV

Termin održavanja nastave

Gluma (2017)-Ples II

Termin održavanja nastave

Gluma (2017)-Ples IV

Termini održavanja nastave

Gluma (2017)-Ples II

Termini održavanja nastave

Gluma (2017)-Ples IV

Termin održavanja nastave

Gluma (2017)-Ples II

Termin održavanja nastave

Gluma (2017)-Ples IV

Termin održavanja nastave

Gluma (2017)-Ples II

Termin održavanja nastave