Katarina Krek


Katarina Krek
Šifra: 255028
Prezime i ime: Katarina Krek
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Fakultet dramskih umjetnosti
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FDUGLUMAOsnovne1GOVOR I0 x 02 x 10 x 0
FDUGLUMAOsnovne2GOVOR II0 x 02 x 10 x 0
FDUGLUMAOsnovne3GOVOR III0 x 02 x 10 x 0
FDUGLUMAOsnovne4GOVOR IV0 x 01 x 10 x 0
FDUGLUMAOsnovne5GOVOR V0 x 02 x 10 x 0
FDUGLUMAOsnovne6GOVOR VI0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije