Katarina Krek

Katarina Krek

saradnik u nastavi | Fakultet dramskih umjetnosti | honorarno

...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FDUGLUMAMaster1IZBORNA OBLAST - GOVOR MA I0 x 02 x 10 x 0
FDUGLUMAOsnovne1GOVOR I0 x 02 x 10 x 0
FDUGLUMAMaster2IZBORNA OBLAST - GOVOR MA II0 x 02 x 10 x 0
FDUGLUMAOsnovne2GOVOR II0 x 02 x 10 x 0
FDUGLUMAOsnovne3GOVOR III0 x 02 x 10 x 0
FDUGLUMAOsnovne4GOVOR IV0 x 01 x 10 x 0
FDUGLUMAOsnovne5GOVOR V0 x 02 x 10 x 0
FDUGLUMAOsnovne6GOVOR VI0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor