Ferid Karajica


Ferid Karajica
Šifra: 255031
Prezime i ime: Ferid Karajica
Titula:
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Fakultet dramskih umjetnosti
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Fakultet dramskih umjetnosti Osnovne
Gluma (2017)
1 Pokret I2x1
Fakultet dramskih umjetnosti Osnovne
Gluma (2017)
2 Pokret II2x1
Fakultet dramskih umjetnosti Osnovne
Gluma (2017)
3 Pokret III2x1
Fakultet dramskih umjetnosti Osnovne
Gluma (2017)
4 Pokret IV2x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor