Ferid Karajica


Ferid Karajica
Šifra: 255031
Prezime i ime: Ferid Karajica
Titula:
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Fakultet dramskih umjetnosti
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor