Branislav Mićunović


Šifra: 255099
Prezime i ime: Branislav Mićunović
Titula:
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Fakultet dramskih umjetnosti
Dopunski rad: da
Honorarno: da

Nastava

Norma: 4.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 4.800
Honorar (10 mjeseci): 50.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Fakultet dramskih umjetnosti Osnovne
Gluma (2017.)
3 Gluma III4x1
Fakultet dramskih umjetnosti Osnovne
Gluma (2017.)
4 Gluma IV4x1
Fakultet dramskih umjetnosti Specijalisticke
Gluma
8 Gluma - praktični specijalistički rad 6x1
Fakultet dramskih umjetnosti Specijalisticke
Gluma
8 Gluma - teorijski specijalistički rad 4x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor