Branislav Mićunović


Branislav Mićunović
Šifra: 255099
Prezime i ime: Branislav Mićunović
Titula:
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Fakultet dramskih umjetnosti
Dopunski rad: da
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FDUGLUMAMaster1GLUMA - SISTEMI I MODELI IGRE I4 x 10 x 00 x 0
FDUGLUMAMaster2GLUMA - SISTEMI I MODELI IGRE II4 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije