Srđan Koljević

Srđan Koljević

redovni profesor | Fakultet dramskih umjetnosti | honorarno

SRĐAN KOLJEVIĆ: Srdjan Koljević (1966), scenarista i režiser, diplomirao Dramaturgiju na Fakultetu Dramskih Umetnosti u Beogradu, gde je danas redovni profesor Filmske Dramaturgije. Isti predmet predaje i na Fakultetu Dramskih Umetnosti na Cetinju, a kao predavač-mentor bio je angažovan i na evropskoj filmskoj radionici „Moonstone“, u saradnji sa Evropskom Filmskom Akademijom. Već niz godina drži internacionalnu scenarističku radionicu Zagreb Film Festivala („My First Script“), a angažovan je i kao mentor za scenarije na...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave