Srđan Koljević


Šifra: 255129
Prezime i ime: Srđan Koljević
Titula:
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Fakultet dramskih umjetnosti
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Norma: 4.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 7.200
Honorar (10 mjeseci): 50.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Fakultet dramskih umjetnosti Osnovne
Dramaturgija
5 Filmski i TV scenario V4x1
Fakultet dramskih umjetnosti Osnovne
Dramaturgija
6 Filmski i TV scenario VI završni rad4x1
Fakultet dramskih umjetnosti Specijalisticke
Dramaturgija
7 Filmski i TV scenario4x1
Fakultet dramskih umjetnosti Specijalisticke
Dramaturgija
8 Filmski i TV scenario VIII4x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor