Vladimir Perovic


Vladimir Perovic
Šifra: 255132
Prezime i ime: Vladimir Perovic
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Fakultet dramskih umjetnosti
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FDUFILMSKA I TELEVIZIJSKA REŽIJASpecijalisticke1DOKUMENTARNI FILM+ESTETIKA SAVREMENOG DOK. IZRAZA8 x 14 x 10 x 0
FDUFILMSKA I TELEVIZIJSKA REŽIJASpecijalisticke2DOKUMENTARNI FILM+ESTETIKA SAV.DOK.IZRAZA-SPEC.RAD8 x 14 x 10 x 0
FDUFILMSKA I TELEVIZIJSKA REŽIJAOsnovne3DOKUMENTARNI FILM II0 x 00 x 00 x 0
FDUFILMSKA I TELEVIZIJSKA REŽIJAOsnovne4DOKUMENTARNI FILM III0 x 00 x 00 x 0
FDUFILMSKA I TELEVIZIJSKA REŽIJAOsnovne4DOKUMENTARNI FILM II0 x 00 x 00 x 0
FDUFILMSKA I TELEVIZIJSKA REŽIJAOsnovne5DOKUMENTARNI FILM IV0 x 00 x 00 x 0
FDUFILMSKA I TELEVIZIJSKA REŽIJAOsnovne6DOKUMENTARNI FILM IV0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor