Vladimir Perovic


Vladimir Perovic
Šifra: 255132
Prezime i ime: Vladimir Perovic
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Fakultet dramskih umjetnosti
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FDUREŽIJAMaster1DOKUMENTARNI FILM I2 x 10 x 00 x 0
FDUREŽIJAMaster2DOKUMENTARNI FILM II2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor