Jelena Filipović


Jelena Filipović
Šifra: 255187
Prezime i ime: Jelena Filipović
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Fakultet dramskih umjetnosti
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FDUPRODUKCIJASpecijalisticke1SAVREMENA TELEVIZIJSKA PRODUKCIJA I4 x 14 x 10 x 0
FDUFILM I MEDIJIOsnovne1MEDIJSKA KULTURA I PRODUKCIJA2 x 12 x 10 x 0
FDUPRODUKCIJAMaster1PRODUKCIJA U SAVREMENIM AUDIOVIZUELNIM MEDIJIMA I0 x 02 x 10 x 0
FDUPRODUKCIJASpecijalisticke2SAVREMENA TELEVIZIJSKA PRODUKCIJA II - SPEC. RAD4 x 14 x 10 x 0
FDUPRODUKCIJAMaster2PRODUKCIJA U SAVREMENIM AUDIOVIZUELNIM MEDIJIMA II0 x 02 x 10 x 0
FDUFILM I MEDIJIOsnovne5PRODUKCIJA U DIGITALNIM I NOVIM MEDIJIMA I0 x 02 x 10 x 0
FDUDRAMA I POZORIŠTEOsnovne5PRODUKCIJA U DIGITALNIM I NOVIM MEDIJIMA I2 x 10 x 00 x 0
FDUFILM I MEDIJIOsnovne6PRODUKCIJA U DIGITALNIM I NOVIM MEDIJIMA II0 x 02 x 10 x 0
FDUDRAMA I POZORIŠTEOsnovne6PRODUKCIJA U DIGITALNIM I NOVIM MEDIJIMA II0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor