Jelena Filipović


Jelena Filipović
Šifra: 255187
Prezime i ime: Jelena Filipović
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Fakultet dramskih umjetnosti
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FDUPRODUKCIJASpecijalisticke1SAVREMENA TELEVIZIJSKA PRODUKCIJA I4 x 14 x 10 x 0
FDUFILM I MEDIJIOsnovne1MEDIJSKA KULTURA0 x 02 x 10 x 0
FDUPRODUKCIJASpecijalisticke2SAVREMENA TELEVIZIJSKA PRODUKCIJA II - ZAVRŠNI RAD0 x 00 x 00 x 0
FDUPRODUKCIJASpecijalisticke2SAVREMENA TELEVIZIJSKA PRODUKCIJA II - SPEC. RAD4 x 14 x 10 x 0
FDUFILM I MEDIJIOsnovne5PRODUKCIJA U DIGITALNIM I NOVIM MEDIJIMA I0 x 02 x 10 x 0
FDUDRAMA I POZORIŠTEOsnovne5PRODUKCIJA U DIGITALNIM I NOVIM MEDIJIMA I0 x 02 x 10 x 0
FDUFILM I MEDIJIOsnovne6PRODUKCIJA U DIGITALNIM I NOVIM MEDIJIMA II0 x 02 x 10 x 0
FDUDRAMA I POZORIŠTEOsnovne6PRODUKCIJA U DIGITALNIM I NOVIM MEDIJIMA II0 x 02 x 10 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne6TEORIJA I ESTETIKA MEDIJA0 x 01 x 10 x 0
FLUVAJARSTVOOsnovne6TEORIJA I ESTETIKA MEDIJA0 x 01 x 10 x 0
FDUFILMSKA I TELEVIZIJSKA REŽIJAOsnovne6TELEVIZIJSKA PRODUKCIJA0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor