Senad Gačević


Senad Gačević
Šifra: 260068
Prezime i ime: Senad Gačević
Titula:
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Muzička akademija
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor