Senad Gačević

Senad Gačević

redovni profesor | Muzička akademija

red.prof. Senad Gačević Profesor Senad Gačević u posljednje dvije decenije predstavlja jednu od najupečatljivijih figura muzičkog i kulturnog života uopšte u Crnoj Gori. Rezultati njegovog rada kao muzičkog pedagoga, kompozitora, organizatora muzičkog života, rukovodioca institucija, nosioca raznih inicijativa u okviru građanskog društva, predstavljaju trajne vrijednosti muzičke i kulture uopšte i pedagogije kod nas. Važan je njegov angažman i doprinos u razvoju civilnog građanskog društva u Crnoj Gori.   ...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave