ARANŽIRANJE II


Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NINA PEROVIĆ1x1
4B
SENAD GAČEVIĆ2x1
4B