Tatjana Radojević

dr Tatjana Radojević

docent | Fakultet likovnih umjetnosti | honorarno

  Rođena je 09.10.1976. godine u Đakovici. Osnovnu i srednju ekonomsku školu završila je u svom rodnom mestu sa odličnim uspehom. Filozofski fakultet, odsek Pedagogija u Prištini upisala je 1994. godine i na istom diplomirala 1998. godine sa ocenom 10 na diplomskom ispitu i prosečnom ocenom 8.40 (osam četrdeset). Radno iskustvo počela je sticati 1999. kao asistent pripravnik  na predmetima Teorija vaspitanja i Opšta pedagogija. Magistarske studije upisala je 2001. godine na Filozofskom fakultetu odsek Pedagogija u Prištini gde...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFPEDAGOGIJASpecijalisticke1METODIKA RADA ŠKOLSKOG PEDAGOGA I3 x 10 x 00 x 0
FFPEDAGOGIJASpecijalisticke2METODIKA RADA ŠKOLSKIG PEDAGOGA II3 x 10 x 00 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne4UVOD U METODIKU RADA PEDAGOGA2 x 10 x 00 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne6METODIKA RADA PREDŠKOLSKOG I ŠKOLSKOG PEDAGOGA3 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave

Pedagogija-Metodika rada školskog pedagoga II

Nova objava - 27.04.2020 21:53

Pedagogija-Metodika rada školskog pedagoga II

Nova objava - 13.04.2020 09:42Predavanja VI-Metodika rada školskog pedagoga II

Pedagogija (2017)-Uvod u metodiku rada pedagoga

Nova objava - 13.04.2020 09:40Predavanja VI-Uvod umetodiku rada školskog pedagoga

Pedagogija-Metodika rada školskog pedagoga II

Nova objava - 08.04.2020 14:03 Predavanja V- Metodika rada školskog pedagoga II

Pedagogija (2017)-Uvod u metodiku rada pedagoga

Nova objava - 08.04.2020 14:00 Predavanja V- Uvod u metodiku rada školskog pedagoga

Pedagogija-Metodika rada školskog pedagoga II

Nova objava - 30.03.2020 11:28

Pedagogija-Metodika rada školskog pedagoga II

Nova objava - 30.03.2020 11:21