Tatjana Radojević


Tatjana Radojević
Šifra: 265018
Prezime i ime: Tatjana Radojević
Titula: dr
Zvanje: docent
Org. jedinica: Fakultet likovnih umjetnosti
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFPEDAGOGIJASpecijalisticke1METODIKA RADA ŠKOLSKOG PEDAGOGA I3 x 10 x 00 x 0
FFPEDAGOGIJASpecijalisticke2METODIKA RADA ŠKOLSKIG PEDAGOGA II3 x 10 x 00 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne4UVOD U METODIKU RADA PEDAGOGA2 x 10 x 00 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne6METODIKA RADA PREDŠKOLSKOG I ŠKOLSKOG PEDAGOGA3 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije