Studijski program

Nivo studija: Specijalističke
Tip studija: Primijenjene
Finansiranje: S
Ishodi učenja:

Dobra organizacija sestrinske službe i primjena principa procesa zdravstvene njege kao metoda rada;

  • vrhunski kvalitet zdravstvene njege;
  • holistički pristup oboljelom;
  • efikasan-ekonomičan i standardizovan način rada;
  • edukacija u kontinuitetu svih novo-ostajanje novih znanja i vještina, da bi strukovna sestra kao specijalista za određene oblasti bila vrhunski saradnik u timu za pružanje visoko specijalizovanih usluga na zadovoljstvo pacijenata, porodica i članova tima;
  • istraživanje u funkciji razvoja prakse i profesije u cjelosti;
  • uvođenje primjenljive dokumentacije za zdravstvenu njegu, sa elementima procjene kvaliteta i efikasnosti sestrinske prakse;
  • dobar i visoko profesionalizovan partnerski odnos sa drugim profilima u timu;
  • razvoj profesionalizma u svim segmentima rada uz poštovanje etičkih principa;
  • njega i razvoj savremene sestrinske prakse po ugledu na svijet u skladu sa našim potrebama.