Marjana Đukić


Marjana Đukić
Šifra: 280165
Prezime i ime: Marjana Đukić
Titula: dr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Filološki fakultet Osnovne
Francuski jezik i književnost (2017)
1 Francuska književnost 1 – Srednji vijek2x11x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija
2 Francuski jezik III stepen2x12x1
Filološki fakultet Osnovne
Prevodilaštvo
3 Francuska književnost III2x1S
Filološki fakultet Osnovne
Prevodilaštvo
4 Francuska književnost IV2x1S
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija
4 Francuski jezik IV stepen2x12x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija
4 Francuski jezik V stepen2x12x1
Filološki fakultet Osnovne
Engleski jezik i književnost
5 Drugi strani jezik V (francuski)2x1
Filološki fakultet Osnovne
Prevodilaštvo
5 Francuska književnost V2x1S
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija
5 Francuski jezik (struke)2x12x1
Filološki fakultet Osnovne
Engleski jezik i književnost
6 Drugi strani jezik VI (francuski)2x12x1
Filološki fakultet Osnovne
Prevodilaštvo
6 Francuska književnost VI2x1S
Filološki fakultet Osnovne
Francuski jezik i književnost
6 Frankofona književnost2x1
Filološki fakultet Specijalisticke
Prevodilaštvo - Modul S4: Engleski i francuski jezik
7 Prevođenje tekstova pravne struke (francuski)2x1S2x1S
Filološki fakultet Specijalisticke
Prevodilaštvo - Modul S4: Engleski i francuski jezik
8 Prevođenje tekstova ekonomske struke (francuski)2x1S2x1S

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2018SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Marjana Djukic Octave Mirbeau: une conscience au tournant du siècle Studi francesi
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
SCOPUS
Marjana ĐukićRaznovrsne interpretacije u recepciji Mauricea Maeterlincka u Srbiji i Crnoj GoriKnjiževna smotra
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
SCOPUS
Marjana ĐukićRaznovrsne interpretacije u recepciji Mauricea Maeterlincka u Srbiji i Crnoj GoriKnjiževna smotra