Filološki fakultet

Biografija - Đukić Marjana
Biografija - Đukić Marjana

Rođena sam 18. 08. 1970. godine.

Diplomirala sam na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu – odsjek za francuski jezik i književnost 1994. godine. Na istom fakultetu sam završila postdiplomske studije, smjer - nauka o književnosti i 2001. godine odbranila magistarski rad Žan Ruse – Teorija romana pod mentorstvom prof. dr Jelene Novaković.

Doktorsku tezu pod nazivom Pour une narratologie de l'oeuvre de Danilo Kiš odbranila sam 2005. na Univerzitetu Fransoa Rable u Turu, Francuska, s najboljom ocjenom - Très Honorable avec Félicitation. Mentor je bio profesor Danijel Levers (Leuwers). Diploma o stečenom naučnom stepenu doktora nauka nostrifikovana je na Univerzitetu Crne Gore Rješenjem o nostrifikaciji inostrane diplome, broj 01-2854/1, 9. 10. 2006. godine. 

Od 1999. godine zaposlena sam na Univerzitetu Crne Gore, na Institutu za strane jezike, kao asistent, a zatim od 2002. godine kao predavač više škole. Školske 2002/2003. godine bila sam asistent za predmet Francuska književnost na tada novootvorenoj katedri za francuski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Nikšiću.

 

Odlukom Senata Univerziteta Crne Gore od 21. 12. 2006. godine izabrana sam u zvanje docent za oblast francuska književnost i francuski jezik. Na osnovnim studijama Prevodilaštvo izvodim nastavu francuske književnosti od 2006. godine, na specijalističkim studijama Prevod tekstova ekonomske struke, a na master nivou Metodologiju naučnog rada. Nastavu francuskog jezika izvodila sam na Ekonomskom fakultetu i na Fakultetu političkih nauka.

Za vanrednog profesora izabrana sam na sjednici Senata Univerziteta Crne Gore održanoj 31. 05. 2012. godine.

Od školske 2015/2016. na Filološkom fakultetu držim nastavu na predmetima Francuska književnost III, Francuska književnost IV, Francuska književnost V, Francuska književnost VI i Frankofona književnost.

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.