Marjana Đukić


Marjana Đukić
Šifra: 280165
Prezime i ime: Marjana Đukić
Titula: dr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne1FRANCUSKA KNJIŽEVNOST I SREDNJI VIJEK2 x 10 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTMaster2MODERNI FR. ROMAN I FR. KNJIŽEVNE TEORIJE XX VIJ.3 x 10 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne4FRANCUSKI JEZIK (V STEPEN)0 x 00 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne5OSNOVE PREVOĐENJA 1-NIVO B1.1/B2.12 x 10 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne5FRANCUSKI JEZIK (STRUKE)0 x 00 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne5UVOD U FRANKOFONU KNJIŽEVNOST2 x 10 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6OSNOVE PREVOĐENJA 2-NIVO B1.2/B2.22 x 12 x 10 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6FRANCUSKI JEZIK VI0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6FRANCUSKI JEZIK 62 x 10 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne6FRANCUSKI JEZIK VI0 x 00 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6FRANCUSKI JEZIK 60 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2018SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Marjana Djukic Octave Mirbeau: une conscience au tournant du siècle Studi francesi
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
SCOPUS
Marjana ĐukićRaznovrsne interpretacije u recepciji Mauricea Maeterlincka u Srbiji i Crnoj GoriKnjiževna smotra
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
SCOPUS
Marjana ĐukićRaznovrsne interpretacije u recepciji Mauricea Maeterlincka u Srbiji i Crnoj GoriKnjiževna smotra