Tijana Čović


Tijana Čović
Šifra: 280237
Prezime i ime: Tijana Čović
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
EFMENADŽMENTOsnovne1POSLOVNI ENGLESKI JEZIK I0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor