Marija Mujović


Marija Mujović
Šifra: 285202
Prezime i ime: Marija Mujović
Titula:
Zvanje: lektor
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Filološki fakultet Osnovne
Engleski jezik i književnost (2017)
1 Ruski jezik 12x1
Filološki fakultet Osnovne
Ruski jezik i književnost (2017)
1 Ruski jezik 1 – Fonetika i fonologija2x1
Mašinski fakultet Osnovne
Drumski saobraćaj
1 Ruski jezik I1
Mašinski fakultet Osnovne
Mašinstvo
1 Ruski jezik I1
Filološki fakultet Osnovne
Ruski jezik i književnost (2017)
1 Savremeni ruski jezik 1 – Nivo A12x1
Biotehnički fakultet Osnovne
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017)
1 Strani jezik - Ruski I2x11x1
Mašinski fakultet Osnovne
Drumski saobraćaj
2 Ruski jezik II1
Mašinski fakultet Osnovne
Mašinstvo
2 Ruski jezik II1
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija
2 Ruski jezik III stepen2x12x1
Mašinski fakultet Osnovne
Drumski saobraćaj (2017)
2 Ruski jezik I – opšti2x1
Mašinski fakultet Osnovne
Mašinstvo (2017)
2 Ruski jezik I – opšti2x1
Biotehnički fakultet Osnovne
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017)
2 Strani jezik - Ruski II2x11x1
Filološki fakultet Osnovne
Engleski jezik i književnost (2017)
3 Ruski jezik 32x1
Mašinski fakultet Osnovne
Drumski saobraćaj
3 Ruski jezik III1x1
Mašinski fakultet Osnovne
Mašinstvo
3 Ruski jezik III1
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija
3 Ruski jezik (IV stepen)2x1S2x1S
Filološki fakultet Osnovne
Prevodilaštvo
3 Savremeni ruski jezik III2x1S2x1S
Biotehnički fakultet Osnovne
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017)
3 Strani jezik -Ruski III2x11x1
Mašinski fakultet Osnovne
Drumski saobraćaj (2017)
4 Ruski jezik II2x1
Mašinski fakultet Osnovne
Mašinstvo (2017)
4 Ruski jezik II2x1
Mašinski fakultet Osnovne
Drumski saobraćaj
4 Ruski jezik IV1x1S
Mašinski fakultet Osnovne
Mašinstvo
4 Ruski jezik IV1
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija
4 Ruski jezik (V stepen)2x12x1
Filološki fakultet Osnovne
Prevodilaštvo
4 Savremeni ruski jezik IV2x1S2x1S
Biotehnički fakultet Osnovne
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017)
4 Strani jezik – Ruski IV2x11x1
Filološki fakultet Osnovne
Engleski jezik i književnost
5 Drugi strani jezik V (ruski)2x1
Filološki fakultet Osnovne
Prevodilaštvo
5 Savremeni ruski jezik V2x1S
Filološki fakultet Osnovne
Prevodilaštvo
5 Sintaksa ruskog jezika I1x1S1x1S
Mašinski fakultet Osnovne
Drumski saobraćaj
6 Ruski jezik VI1x1S
Mašinski fakultet Osnovne
Mašinstvo, smjer Mehanička prerada drveta
6 Ruski jezik VI1
Filološki fakultet Osnovne
Prevodilaštvo
6 Savremeni ruski jezik VI2x1S
Filološki fakultet Osnovne
Prevodilaštvo
6 Sintaksa ruskog jezika II1x1S1x1S
Filološki fakultet Osnovne
Prevodilaštvo
6 Stručno prevođenje - ruski1x1S

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije