Dušan Vuksanović


Dušan Vuksanović
Šifra: 300045
Prezime i ime: Dušan Vuksanović
Titula: dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Arhitektonski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne1ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE I2 x 10 x 00 x 0
AFARHITEKTURAOsnovne1ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE I0 x 00 x 00 x 0
AFARHITEKTURASpecijalisticke2SINTEZNI PROJEKAT VI -ZAVRŠNI RAD1.14 x 10 x 00 x 0
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne2ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE II2 x 10 x 00 x 0
AFARHITEKTURAOsnovne2ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE II0 x 00 x 00 x 0
AFARHITEKTURASpecijalisticke2BIOKLIMATSKA ARHITEKTURA0 x 00 x 00 x 0
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne3ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE III2 x 10 x 00 x 0
AFARHITEKTURAOsnovne3ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE III0 x 00 x 00 x 0
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne4ARHITEKTONSKA FIZIKA2 x 10 x 00 x 0
AFARHITEKTURAOsnovne4ARHITEKTONSKA FIZIKA0 x 00 x 00 x 0
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne6EKOLOŠKI PRINCIPI U ARHITEKTURI2 x 10 x 00 x 0
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne8ENERGETSKI EFIKASNA ARHITEKTURA2 x 10 x 00 x 0
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne8METHODOLOGY OF EE PERFORMANCE CALCULATION AND ENER0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor