Arhitektonski fakultet, 11.03.2017

Biografija - Vuksanović DušanX

Ime i prezime:         Dušan Vuksanović

Akademsko zvanje:   Redovni profesor

Datum rođenja:        24. 08. 1955.

Mjesto rođenja:        Jesenice, Slovenija

Nacionalnost:           Crnogorac

Adresa:                    Ivana Vujoševića 5, 81000 Podgorica

E-mail:                     dusan@ac.me

 

Obrazovanje

Visoko obrazovanje:

 • Osnovne studije: Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, X 1974. - IV 1980.
 • Specijalističke studije: Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, X 1982. - VI 1986.
 • Magistarske studije: Građevinski fakultet (FAGG), Univerzitet u Ljubljani, X 1989. -V 1991.
 • Doktorat: Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, X 1993. - VI 1997.
 • Akademsko zvanje: Redovni profesor Univerziteta Crne Gore, IX 2008.

Ekspertsko obrazovanje:

     Oblast usavršavanja: Energetska efikasnost zgrada, Program obuke u CG: Ministarstvo ekonomije, GIZ, ENSI, Norway, 2007. - 2011.,

 • Sertifikovan za energetske preglede zgrada (Licensed Energy Auditor),
 • Sertifikovan za vršenje obuke za energetske preglede zgrada (Certified Trainer for Energy Auditing of Buildings)

          Rođen sam 24. 08. 1955. godine u Jesenicama, Slovenija. Osnovnu školu i gimnaziju završio sam u Podgorici. Diplomirao sam na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1980. godine. Postdiplomske studije iz oblasti energetske analize zgrade i primjene obnovljivih izvora energije završio sam na Fakultetu za arhitekturu, građevinarstvo i geodeziju (FAGG) – Odsjek za građevinarstvo u Ljubljani. Magistarsku tezu pod naslovom “Arhitektonska analiza energetskog uravnoteženja zgrade” odbranio sam 1991. godine. Doktorsku disertaciju pod naslovom “Tradicionalna arhitektura na teritoriji Crne Gore i bioklimatizam”, odbranio sam na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu 1997. godine, na temu graditeljskih obrazaca tradicionalne ruralne arhitekture, kao modela održivosti i regionalnih identiteta.

          Radni angažman započeo sam 1981. godine na Građevinskom fakultetu u Podgorici, kao asistent pripravnik, a zatim sam kao asistent, docent i vanredni profesor radio na ovom fakultetu do studijske 2006/2007. godine. U okviru angažmana na Građevinskom fakultetu bio sam član Naučno-nastavnog vijeća i šef Katedre za zgradarstvo, nacrtnu geometriju i urbanizam. Za potrebe Specijalističkih studija izradio sam nastavne programe za predmete Inžinjersko-komunalnog smjera. Moje učešće u nastavi na osnovnim i specijalističkim studijama Građevinskog fakulteta obuhvata predmete: Elementi zgrada, Ekološko planiranje i građenje, Osnovi projektovanja, Fizika zgrade i Zaštita životne sredine i energetska efikasnost.

          Od 2006. godine zaposlen sam na Arhitektonskom fakultetu koji je tada postao samostalna jedinica Univerziteta Crne Gore, a nastavu na studijskom programu Arhitektura držim od njegovog osnivanja 2002. godine. Na Osnovnim i Specijalističkim studijama angažovan sam na predmetima Arhitektonske konstrukcije I, Arhitektonske konstrukcije II, Arhitektonske konstrukcije III, Arhitektonska fizika, Bioklimatska arhitektura i Sintezni projekat VI (završni rad). 2008. godine izabran sam u zvanje redovnog profesora. U okviru Postdiplomskih magistarskih studija rukovodilac sam smjera "Bioklimatska i energetski efikasna arhitektura", gdje držim nastavu na predmetima Arhitektura i podneblje i Energetska efikasnost zgrada.

          Ljetnji semestar studijske 2005/2006. godine proveo sam u SAD, na Univerzitetu Oregon, Fakultet za arhitekturu i srodne umjetnosti (University of Oregon, Faculty of Architecture and Allied Arts), kao gostujući profesor u okviru programa JFDP (Junior Faculty Development Program). U nastavi sam učestvovao kao nastavnik na predmetu Tradicionalna regionalna arhitektura u Crnoj Gori (Vernacular Architecture of Montenegro) koji je uvršten u kurikulum za tu godinu, i kao gostujući mentor u studiju u okviru arhitektonskog projektovanja.

          Moj naučno-istraživački angažman vezan je za dvije oblasti koje se međusobno prožimaju: istraživanja ekoloških/bioklimatskih aspekata tradicionalne ruralne arhitekture, kao njenih trajnih vitalnih vrijednosti, i istraživanja energetskih karakteristika zgrade, vezanih za primjenu principa energetske efikasnosti kod projektovanja novih i rehabilitacije postojećih zgrada. Prezentacija rezultata obuhvata monografije, studije, i oko 40 naučnih radova objavljenih u međunarodnim i domaćim časopisima, i zbornicima radova sa skupova međunarodnog i nacionalnog karaktera. Učestvovao sam u naučnoistraživačkim projektima "Fasadni zid u funkciji racionalne potrošnje energije" (1985. – 1988.) i "Bioklimatski pristup procesu urbanističkog i arhitektonskog projektovanja uz pasivno korišćenje sunčeve energije" (1988. – 1991.), čiji je nosilac bio Građevinski fakultet. Tokom 1991. godine učestvovao sam na UNDP/ECE seminarima u Budimpešti i Beogradu, u okviru Međunarodnog projekta “Energetski efikasno projektovanje”. U međunarodnom projektu European Retrofit Network (EU Progress Fund) čiji je nosilac bio Arhitektonski fakultet (kao partner za CG), bio sam koordinator projekta (2011.). Tokom 2011-2012. godine učestvovao sam u NI EU projektu "Open House" - pilot istraživanju procesa sertifikovanja održivosti zgrada po principu Green Building (u okviru projekta FP7).

          U periodu od 2007. do 2011. godine bio sam angažovan kao nacionalni ekspert na planu implementacije energetske efikasnosti zgrada u Crnoj Gori čiji je koordinator bilo Ministarstvo ekonomije. Angažovanje je obuhvatilo članstvo u radnim grupama (Program za poboljšanje legislative i regulative i jačanje institucionalnih kapaciteta, i Pravilnici za oblast energetske efikasnosti zgrada), koordinaciju projekta pripreme stručnjaka za energetske preglede zgrada (EAB – Energy Auditing of Buildings), i izvođenje nastave na dva kursa obuke inžinjera za vršenje energetskih pregleda, uz finansijsku podršku GIZ-a.

          Član sam Odbora za tehničke nauke Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, član Međunarodnog društva za sunčevu energiju ISES (International Solar Energy Society) i član američkog Društva edukatora u oblasti nauke o zgradama SBSE (Society of Building Science Educators). Član sam Inžinjerske komore i potpredsjednik Crnogorske asocijacije za zemljotresno inženjerstvo CAZI. Podpredsjednik sam upravnog odbora Savjeta za ekološku gradnju Crne Gore (Green Building Council of Montenegro).

          Govorim engleski i slovenački jezik, a služim se italijanskim jezikom. Oženjen sam, otac dvoje djece, i živim u Podgorici.

 

PREGLED NAUČNIH, NASTAVNIH I STRUČNIH REFERENCI

 

NAUČNO-ISTRAŽIVAČKA DJELATNOST

Knjige/monografije

 • Vuksanović D., Tradicionalna arhitektura Crne Gore i bioklimatizam, Monografija, 155 str., Zadužbina Andrejević - Biblioteka “Dissertatio”, Beograd, 1998.

 

Radovi objavljeni u monografijama (od 2002.):

 • Vuksanovic D., Transposition of Traditional Building Patterns in Montenegro: Ecological aspects, “Montenegrin Eco-logic Lab”, 9th International Exhibition of Architecture: La Biennale di Venezia, Pavillion of Serbia and Montenegro, Installation and video; Catalogue: National Museum of Montenegro, Editor B. Pejić, ISBN 88-7890-598-4 (in English, Italian and Serbian), pp 78-93, Cetinje, 2004.
 • Vuksanović D., Tradicionalna arhitektura kao paradigma, str. 93-101, "Tradicionalna arhitektura Crne Gore – iskustva, pouke, vidici", Monografija, urednik D. Vuksanović, Univerzitet Crne Gore, Građevinski fakultet, ISBN 86-82707-11-X, Podgorica, 2005.
 • Vuksanović D., Popović S., "Arhitektonski atlas Crne Gore – Preporuke za građenje", Knjiga studijskog karaktera, 70 str., Ministarstvo za ekonomski razvoj Crne Gore, GTZ – Njemačka tehnička saradnja, ISBN 978-9940-520-05-2, Podgorica, 2008.
 • Vuksanovic D., Eco aspects of the planned transformation and urban revitalization of the “Arsenal” site, “From the Arsenal to Porto Montenegro”, 11th International Exhibition of Architecture (11. Mostra Internazionale di Architettura): La Biennale di Venezia, (in English, Italian and Serbian), Catalogue: pp 116-121, The Ministry of Culture, Sports and Media, Podgorica, 2008

 

Radovi objavljeni u međunarodnim časopisima (publikovani dvojezično):

 • Vuksanović D., Principi arhitektonskog i urbanističkog projektovanja u kontekstu energetske efikasnosti zgrada, časopis “Arhitektura i urbanizam”, Časopis za arhitekturu, urbanizam i prostorno planiranje, broj 20/21, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, ISSN 0354-6055, UDC 72.012.5..620.9, Beograd, 2008.
 • Vuksanović D., Kažić N., Aspekti implementacije energetske efikasnosti, časopis “Izgradnja”, Časopis Saveza građevinskih inženjera i tehničara Srbije, Saveza arhitekata Srbije, Društva za mehaniku tla i fundiranje Srbije, Udruženja urbanista Srbije, Časopis Izgradnja broj 8, ISSN 0350-5421, Beograd, 2008.

 

Radovi na međunarodnim kongresima, simpozijumima i seminarima (od 2002.):

 • Vuksanović D., Energetska i ekološka rehabilitacija stambenih objekata, Naučni skup “Alternativni izvori energije i budućnost njihove primjene u zemlji”, CANU, Naučni skupovi – knjiga 58, Odjeljenje prirodnih nauka – knjiga 7, str. 61-66, Podgorica, 2002.
 • Vuksanovic D., Transposition of Traditional Building Patterns in Montenegro, “The Mediterranean Medina”, International Seminar, Proceedings, Pescara, 2004
 • Vuksanović D., Ekološke odlike u graditeljstvu sela obalnog područja Skadarskog jezera kao razvojni potencijal, Naučni skup “Selo u Crnoj Gori”, urednik P.Vlahović, CANU, Univerzitet Crne Gore, Knjiga 66, Radovi sa naučnog skupa, Podgorica 2002., ISBN 86-7215-454-8, str.151-163, Podgorica, 2004.
 • Vuksanovic D., Kalezic J., Transposition of Traditional Patterns of Built Environment, PLEA 2004 NL - The 21st International Conference Passive and Low Energy Architecture - “Built Environment and Environmental Buildings”, Proceedings – ISBN 90-386-1636-8, Editor M.H.deWit, Technische Universiteit Eindhoven, pp I - 633-637, Eindhoven, The Netherlands, 2004
 • Vuksanović D., Model ekološke i energetske rehabilitacije hotelskih objekata na primjeru hotela “Maestral”, Naučni skup “Alternativni izvori energije i budućnost njihove primjene u zemlji”, urednik M. Đurović, CANU, Naučni skupovi – knjiga 65, Odjeljenje prirodnih nauka – knjiga 8, ISBN 86-7215-123-2, str.166-163, Podgorica, 2004.
 • Vuksanović D., Obrazovanje u domenu arhitekture niske energije na Građevinskom fakultetu u Podgorici, Naučni skup “Alternativni izvori energije i budućnost njihove primjene”, urednik M. Đurović, CANU, Naučni skupovi – knjiga 77, Odjeljenje prirodnih nauka – knjiga 10, ISBN 86-7215-179-8, str. 55-62, Podgorica, 2006.;
 • Vuksanović D., Arhitektonski koncepti energetske efikasnosti zgrada, Naučni skup “Alternativni izvori energije i budućnost njihove primjene”, urednik M. Đurović, CANU, Naučni skupovi – knjiga 84, Odjeljenje prirodnih nauka – knjiga 11, ISBN 86-7215-206-7, str. 53-65, Podgorica, 2008.
 • Vuksanovic D., Energy efficiency in buildings: status, needs and measures for implementation in Montenegro, International Workshop on Energy Efficiency in Buildings, undp.org.me/ee, Podgorica, 2008
 • Vuksanovic D., Kazic N., Sekularac M., Energy efficiency analysis of an office building in Podgorica, COSMO Energy Efficiency Conference: "Energy efficient construction", Proceedings, pp 11-20, Skopje, Republic of Macedonia, 2010
 • Vuksanović D., Primjena energetske efikasnosti kod postojećih i novih zgrada, Treći internacionalni naučno-stručni skup “Građevinarstvo – nauka i praksa”, Zbornik radova, knjiga 2, Univerzitet Crne Gore – Građevinski fakultet, ISBN 978-86-82707-19-6, str. 1465-1470, Podgorica, 2010. [COBISS.CG-ID 15315472]
 • Vuksanović D., Sanacija zgrada graditeljskog nasljeđa uz primjenu energetske efikasnosti - ograničenja i specifičnosti, Naučni skup “Obnovljivi izvori energije i energetska efikasnost”, urednik M. Đurović, CANU, Naučni skupovi – knjiga 112, Odjeljenje prirodnih nauka – knjiga 15, ISBN 978-86-7215-292-0, str. 267-273, Podgorica, 2012.
 • Kažić N., Vuksanović D., Pasivna kuća u Crnoj Gori - izazov i šansa, Naučni skup “Obnovljivi izvori energije i energetska efikasnost”, urednik M. Đurović, CANU, Naučni skupovi – knjiga 112, Odjeljenje prirodnih nauka – knjiga 15, ISBN 978-86-7215-292-0, str. 227-231, Podgorica, 2012.
 • Vuksanović D., Edukacija u oblasti energetske efikasnosti zgrada u Crnoj Gori, Šesti međunarodni naučno-stručni simpozijum “Instalacije i arhitektura”, Zbornik radova, Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, ISBN 978867924154, str. 69-73, Beograd, 2015.

 

Radovi na domaćim kongresima, simpozijumima i seminarima (od 2002.):

 • Kalezić J., Vuksanović D., Aspekti javnog dobra u konceptu aktuelne tranzitne saobraćajnice u Podgorici, “Komunikacije 2004, Javno dobro - Identifikacija, upotreba, upravljanje, dizajn”, Zbornik radova, urednik Ž. Gligorijević,  CEP Centar za planiranje urbanog razvoja, ISBN 86-906383-0-X, 85-90, Beograd, 2004.

 

Naučno-istraživački projekti (od 2002.)

 • European Retrofit Network Project, međunarodni NI projekat finansiran od strane EU Progress Fund: Project No VS/2010/0053, partner: Univerzitet Crne Gore - Arhitektonski fakultet (ugovor: Groundwork London, London, SE1 7QZ), Podgorica, 2011.
 • Open House, NI EU projekat “Benchmarking and mainstreaming building sustainability in the EU based on transparency and openness”, projekat u okviru FP7, EU partner: ZRMK, Ljubljana, Studija slučaja: predlog sertifikovanja održivosti zgrade uz primjenu Open House metodologije na primjeru objekta iz Crne Gore ("Europoint", Podgorica), 2011. - 2012.

 

Uvodna objavljena plenarna predavanja na sastancima sa međunarodnim učesnicima:

 • Vuksanović D., Environmental technologies & cultural heritage from architectural point of view, Introductory Speaker, The Regional Conference on Environment: Environmental Technologies, SEE-ERA.NET Project see-era.net, supported by EU Sixth Framework Programme, Montenegro, Hotel Maestral, 2007

 

Članstvo u odborima naučnih skupova i urednik u publikacijama monografskog tipa:

-    Stalni član redakcionog odbora naučnog skupa "Obnovljivi izvori energije i energetska efikasnost" (ranije “Alternativni izvori energije i budućnost njihove primjene”), Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, period 1997. - 2012. god.

 • "Tradicionalna arhitektura Crne Gore – iskustva, pouke, vidici", Monografija, urednik D. Vuksanović, Univerzitet Crne Gore, Građevinski fakultet, ISBN 86-82707-11-X, Podgorica, 2005.

-    Član organizacionog odbora Savjetovanja sa međunarodnim učešćem “Energetska efikasnost zgrada i održivi razvoj gradova”, Mašinski fakultet – Centar za energetiku i Arhitektonski fakultet, Podgorica, 2007.

 • "Graditeljsko nasljeđe opštine Herceg Novi – crkve", Monografija, urednik D. Vuksanović, Arhitektonski fakultet u Podgorici, Podgorica, 2009.
 • "Energetska efikasnost zgrada - Metodologija energetskog pregleda i proračuna indikatora EE, urednici N. Kažić i D. Vuksanović, Mašinski fakultet i Arhitektonski fakultet, Podgorica 2011.

 

PEDAGOŠKA DJELATNOST

Nastava na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici (od 2002.):

 • Osnovne akademske studije: Arhitektonske konstrukcije I, Arhitektonske konstrukcije II, Arhitektonske konstrukcije III, Arhitektonske konstrukcije IV, Arhitektonska fizika
 • Specijalističke studije: Bioklimatska arhitektura (izborni predmet), Sintezni projekat VI (završni - specijalistički rad)
 • Postdiplomske magistarske studije: Rukovodilac smjera "Bioklimatska i energetski efikasna arhitektura", predmeti: Arhitektura i podneblje, Energetska efikasnost zgrada

Nastava na Građevinskom fakultetu u Podgorici (od 1997.):

 • Osnovne akademske studije: Elementi zgrada, Fizika zgrade
 • Specijalističke akademske studije: Osnovi projektovanja i Ekološko planiranje i građenje
 • Primijenjene studije (Menadžment u građevinarstvu): Elementi zgrada, Fizika zgrade
 • Specijalističke primijenjene studije: Zaštita životne sredine i energetska efikasnost
 • Postdiplomske magistarske studije: “ENERESE”: Urbanististički i arhitektonski aspekti energetske efikasnosti, Energetska efikasnost u zgradarstvu, Koncept energetske efikasnosti i menadžmenta

Gostujući profesor na inostranim univerzitetima:

Univerzitet Oregon, Fakultet za arhitekturu i srodne umjetnosti (University of Oregon, School of Architecture and Allied Arts http://architecture.uoregon.edu), SAD, u okviru programa JFDP (Junior Faculty Development Program), ljetnji semestar stud. 2005/2006. god., predmet: Tradicionalna ruralna arhitektura Crne Gore (Vernacular Architecture of Montenegro);

 

EKSPERTSKA I KONSULTANTSKA DJELATNOST - ENERGETSKA EFIKASNOST ZGRADA

Energetski pregledi zgrada i elaborati energetske efikasnosti:

 • Upravna zgrada kompanije "Telenor" ("Promonte") u Podgorici, 2008., uz podršku UNDP Montenegro;
 • Srednja Stručna Škola "Ivan Uskoković" u Podgorici, 2009., uz podršku Ministarstva ekonomije CG;
 • Zgrada Bivšeg Engleskog Poslanstva na Cetinju (Muzička akademija), 2011., uz podršku UNDP Montenegro.

 

Prenos znanja u rad državnih organa i organizacija:

 • Član radne grupe Ministarstva za ekonomski razvoj za izradu ''Programa za poboljšanje legislative i regulative i jačanje institucionalnih kapaciteta za energetsku efikasnost u zgradarstvu'', 2007.-2008.
 • Koordinator projekta (ispred Arhitektonskog fakulteta) pripreme stručnjaka za ocjenjivanje energetskih karakteristika zgrada u Crnoj Gori (EAB – Energy Auditing of Buildings), Ministarstvo za ekonomski razvoj, Vlada Kraljevine Norveške – ENSI, Oslo, Arhitektonski i Mašinski fakultet, 2007.-2010.
 • Član radne grupe Ministarstva ekonomije za izradu Pravilnika za oblast energetska efikasnost zgrada (radna grupa: N. Kažić, D. Vuksanović), Ministarstvo ekonomije, GTZ, 2009.-2011.

Edukacija stručnjaka u oblasti energetske efikasnosti zgrada:

 • Predavač na Seminarima: „Održiva gradnja u Crnoj Gori“, Expeditio – Centar za održivi prostorni razvoj, Cetinje 2006., „Kurs za savjetnike za energetsku efikasnost u biznis centrima Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća”, GTZ, Podgorica, 2009., "Primjena mjera energetske efikasnosti u javnim institucijama", NVO Green Home, Podgorica, 2010.
 • Predavač na kursu „Obuka lica za vršenje energetskih pregleda“ (Arhitektonski aspekti), Ministarstvo ekonomije, GTZ, ENSI, Podgorica, 2009.-2010.
 • Predavač na kursu „Obuka lica za vršenje energetskih pregleda“ (Arhitektonski aspekti), Ministarstvo ekonomije, GIZ, ENSI, Podgorica, 2011.

 

 

STRUČNA DJELATNOST

Urbanistički planovi, projekti i studije:

 • Izmjene i dopune GUP-a Podgorice u dijelu saobraćaja za koridor magistralnog pravca M2 Kolašin-Podgorica-Petrovac, Rukovodilac izrade plana, Građevinski fakultet u Podgorici, Podgorica, 2004.
 • Sektorska studija (SS-AE) 2: Organizacija i uređenje prostora, Sektorske studije – analize i ekspertize (SS-AE) za potrebe Prostornog plana Republike Crne Gore (PPRCG), Član ekspertskog tima, Građevinski fakultet u Podgorici, Podgorica, 2005.
 • Izmjene i dopune GUP-a Podgorice za prostor DUP-a ‘’Radoje Dakić’’ u Podgorici, Rukovodilac izrade plana i vodeći planer, Građevinski fakultet u Podgorici, Podgorica, 2007.
 • DUP ‘’Radoje Dakić’’ u Podgorici, Rukovodilac izrade plana i vodeći planer, Građevinski fakultet u Podgorici, Podgorica, 2007.
 • Državna Studija lokacije za područje Žabljak Crnojevića, Rukovodilac izrade plana i vodeći planer, Arhitektonski fakultet u Podgorici, Podgorica, 2010.

 

Arhitektonski projekti:

 1. Izvedeni projekti
 • Kripta-sala Sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog u Podgorici, odgovorni projektant, Građevinski fakultet u Podgorici, Podgorica, 1994.;
 • Institut za funkcionalnu grupu predmeta Medicinskog fakulteta u Podgorici, koautor - odgovorni projektant, Građevinski fakultet u Podgorici, Podgorica, 1999.;
 • Rekonstrukcija objekta "Banja" u Podgorici, glavni projekat, autor i odgovorni projektant, Građevinski fakultet u Podgorici, Podgorica, 1999.;
 • Uređenje terena u zoni mosta na Ribnici u Podgorici, glavni projekat, autor i odgovorni projektant, Građevinski fakultet u Podgorici, Podgorica, 2000.;
 • Most preko rijeke Škurde u Kotoru, glavni projekat, koautor i odgovorni projektant za arhitekturu mosta, Građevinski fakultet u Podgorici, Podgorica, 2002.;
 • Uređenje desne obale rijeke Ribnice od novog mosta na pravcu bulevara Nemanjina obala do Kapadžića mosta, autor i odgovorni projektant, Građevinski fakultet u Podgorici, Podgorica, 2002.;
 • Glavni projekat proširenja gradskog groblja “Čepurci” – II faza u Podgorici, vodeći i odgovorni projektant, Građevinski fakultet u Podgorici, Podgorica, 2005.
 1. b) Prihvaćeni projekti:
 • Ljetnja pozornica u Brskutu, autor i odgovorni projektant, Podgorica, 2000.;
 • Trg kralja Nikole u Bloku 5 u Podgorici, koautor i odgovorni projektant, Građevinski fakultet u Podgorici, Podgorica, 2002.;
 • Glavni projekat uređenja Ali-pašinih izvora u Gusinju, autor i odgovorni projektant, Građevinski fakultet u Podgorici, Podgorica, 2003.

 

ČLANSTVO U NAUČNIM I STRUČNIM UDRUŽENJIMA

 • Član Odbora za tehničke nauke Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, od 1998. godine;
 • Član ISES - International Solar Energy Society (Međunarodno društvo za sunčevu energiju), od 1993. god.;
 • Član SBSE – Society of Building Science Educators (Društvo edukatora u oblasti nauke o zgradama), od 2006.;
 • Član Inženjerske Komore Crne Gore IKCG, kao ovlašćeni inženjer od 2002.;
 • Član radne grupe Ministarstva ekonomije za implementaciju energetske efikasnosti zgrada od 2007. god.;
 • Potpredsjednik Crnogorske asocijacije za zemljotresno inženjerstvo CAZI, od 2008. god.
 • Potpredsjednik odbora Savjeta za ekološku gradnju Crne Gore (Green Building Council GBC Montenegro), od 2010. god.

 

Podgorica, jun 2017.