Ratko Mitrović


Ratko Mitrović
Šifra: 300058
Prezime i ime: Ratko Mitrović
Titula: dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Arhitektonski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
GFGRAĐEVINARSTVOMagistarske1ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA I STRATEGIJA IZRADE PONUDE2 x 12 x 10 x 0
AFARHITEKTURASpecijalisticke1NOVE TEHNOLOGIJE I MATERIJALI2 x 10 x 00 x 0
AFARHITEKTURASpecijalisticke1UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U ARHITEKTURI0 x 00 x 00 x 0
AFARHITEKTURAMagistarske2MAGISTARSKI RAD0 x 00 x 00 x 0
AFARHITEKTURASpecijalisticke2SINTEZNI PROJEKAT VI -ZAVRŠNI RAD1.15 x 10 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke2TEHNOLOGIJA GRAĐENJA HIDROENERGETSKIH OBJEKATA3 x 10 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne2ELEMENTI ZGRADA3 x 12 x 30 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUOsnovne2ELEMENTI ZGRADA0 x 00 x 00 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUMaster2TEHNOLOGIJA GRAĐENJA OBJEKATA HIDROGRADNJE0 x 00 x 00 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUMaster2TEHNOLOGIJA GRAĐENJA OBJEKATA HIDROGRADNJE0 x 00 x 00 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUOsnovne5TEHNOLOGIJA GRAĐENJA HIDROTEHNIČKIH OBJEKATA2 x 10 x 00 x 0
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne6NOVE TEHNOLOGIJE I MATERIJALI2 x 11 x 10 x 0
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne8ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA GRAĐENJA2 x 10 x 00 x 0
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne9UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U ARHITEKTURI2 x 10 x 00 x 0
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne10ZAVRŠNI RAD / PROJEKAT1.2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2011SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Milun Krgović, Ivana Bošković , Mira Vukčević, Radomir Zejak, Miloš Knežević, Ratko Mitrović, Biljana Zlatičanin, Nataša JaćimovićThe influence of the mineral content clay from the white bauxite mine on the properties of the sintered productMateriali in Tehnologije