Saša Mijalković


Saša Mijalković
Šifra: 355150
Prezime i ime: Saša Mijalković
Titula:
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Pravni fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor