Aleksandar Ašanin

mr Aleksandar Ašanin

saradnik u nastavi | Arhitektonski fakultet

Osnovne studije završio je na Politehničkom Fakultetu Aristotelovog Univerziteta u Solunu, na Odsjeku inženjera arhitekture, kao stipendista Ministarstva Nacionalne ekonomije Republike Grčke. Diplomski rad na temu „Stanica morskog saobraćaja Salamina“ odbranio je pod mentorstvom profesora Dimitrisa Kranjotisa, a istraživački seminarski rad „Savremena arhitektura Crne Gore“ pod mentorstvom profesora Panosa Colakisa. Od 2007. godine aktivno se bavi arhitektonskom i urbanističkom praksom. Učestvovao je u izradi brojnih projekata i...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave