Unterer Bernhard


Unterer Bernhard
Šifra: 900197
Prezime i ime: Unterer Bernhard
Titula: mr
Zvanje: lektor
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne1SAVREMENI NJEMAČKI JEZIK I-NIVOA10 x 04 x 10 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTMaster1SAVREMENI NJEMAČKI JEZIK 7 - NIVO C1.10 x 02 x 10 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke1NJEMAČKI JEZIK I0 x 00 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTMaster2SAVREMENI NJEMAČKI JEZIK 8 - NIVO C1.20 x 02 x 10 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne2SAVREMENI NJEMAČKI JEZIK II-NIVOA20 x 04 x 10 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke2NJEMAČKI JEZIK II0 x 00 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne5SAVREMENI NJEMAČKI JEZIK 5-NIVOB2.10 x 04 x 10 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne6SAVREMENI NJEMAČKI JEZIK 6-NIVO B2.20 x 04 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije