Filološki fakultet, 11.03.2017

Biografija - Unterer BernhardX

Bernhard Unterer je rođen 1986. godine u Grazu. Studirao je prevođenje i tumačenje, slavistiku  te njemački kao strani jezik na Univerzitetu Karl-Franzens u Grazu. Tokom studija proveo je dvije godine u Zagrebu u Hrvatskoj i u Sarajevu u Bosni i Hercegovini. U svom diplomskom radu se bavio književnošću nastalom tokom opsade Sarajeva (1992-1996). Bio je zaposlen kao nastavnik njemačkog jezika na raznim jezičkim institucijama u Grazu (Austrija), Brnu, Olomoucu (Češka) Minhenu (Njemačka) i Sarajevu (Bosna i Hercegovina). Od 2015. radi kao austrijski lektor OeAD-a na Filološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Nikšiću.