Mirko Peković


Mirko Peković
Šifra: 900215
Prezime i ime: Mirko Peković
Titula: prof. dr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Pravni fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Norma: 4.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 2.700
Honorar (10 mjeseci): 33.75%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Fakultet političkih nauka Osnovne
Socijalna politika i socijalni rad
5 Socijalna psihijatrija2x1
Pravni fakultet Specijalisticke
Bezbjednost i kriminalistika
2 Kriminalističko profilisanje2x1S1x1S

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije