Tatjana Koprivica


Šifra: 900228
Prezime i ime: Tatjana Koprivica
Titula: dr
Zvanje: naučni saradnik
Org. jedinica: Istorijski institut
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Norma: 4.00
Umanjenje norme zbog funkcije: 0.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 20.790
Uvećanje/umanjenje zbog opterećenja: 50.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Fakultet dramskih umjetnosti Osnovne
Drama i pozorište (2017.)
1 Istorija umjetnosti I2x1
Fakultet dramskih umjetnosti Osnovne
Film i mediji (2017.)
1 Istorija umjetnosti I2x1
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Slikarstvo
1 Istorija umjetnosti I2x1
Fakultet za turizam i hotelijerstvo Osnovne
Turizam
1 Istorija umjetnosti i kulture2x11x1
Fakultet dramskih umjetnosti Osnovne
Drama i pozorište (2017.)
2 Istorija umjetnosti II2x1
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Slikarstvo
2 Istorija umjetnosti II2x1
Fakultet dramskih umjetnosti Osnovne
Film i mediji (2017.)
2 Istorija umjetnosti II2x1
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Slikarstvo
3 Istorija umjetnosti Crne Gore I2x1
Fakultet dramskih umjetnosti Osnovne
Gluma (2017.)
3 Istorija umjetnosti I2x1
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Slikarstvo
3 Istorija umjetnosti III2x1
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Slikarstvo
4 Istorija umjetnosti Crne Gore II2x1
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Slikarstvo
4 Istorija umjetnosti IV2x1
Fakultet političkih nauka Osnovne
Evropske studije
5 Istorija evropske umjetnosti2x1S1x1S
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Slikarstvo
5 Istorija umjetnosti V2x1
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Slikarstvo
6 Istorija umjetnosti VI2x1
Fakultet likovnih umjetnosti Specijalisticke
Grafički dizajn
7 Istorija i teorija dizajna I1x1
Fakultet likovnih umjetnosti Specijalisticke
Grafički dizajn
8 Istorija i teorija dizajna II1x1
Muzička akademija Magistarske
Klavir
9 Istorija umjetnosti2x1S
Muzička akademija Magistarske
Klavir
10 Istorija umjetnosti2x1S

Izabrane publikacije

Opširnije