Tatjana Koprivica


Tatjana Koprivica
Šifra: 900228
Prezime i ime: Tatjana Koprivica
Titula: dr
Zvanje: naučni saradnik
Org. jedinica: Istorijski institut
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FDUDRAMA I POZORIŠTEOsnovne1ISTORIJA UMJETNOSTI I2 x 10 x 00 x 0
FTHTURIZAMOsnovne1ISTORIJA UMJETNOSTI I KULTURA0 x 00 x 00 x 0
FDUFILM I MEDIJIOsnovne1ISTORIJA UMJETNOSTI I2 x 10 x 00 x 0
MAOpšta muzička pedagogijaMagistarske1ISTORIJA UMJETNOSTI I2 x 10 x 00 x 0
MAKLAVIRMagistarske1ISTORIJA UMJETNOSTI I2 x 10 x 00 x 0
MADUVAČKI INSTRUMENTIMagistarske1ISTORIJA UMJETNOSTI I0 x 00 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne1ISTORIJA UMJETNOSTI I2 x 10 x 00 x 0
MAGUDAČKI INSTRUMENTIMagistarske1ISTORIJA UMJETNOSTI I2 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne1ISTORIJA UMJETNOSTI I2 x 10 x 00 x 0
FLUVAJARSTVOOsnovne1ISTORIJA UMJETNOSTI I2 x 10 x 00 x 0
MAOpšta muzička pedagogijaMagistarske2ISTORIJA MUZIKE II1 x 10 x 00 x 0
FDUFILM I MEDIJIOsnovne2ISTORIJA UMJETNOSTI II2 x 10 x 00 x 0
MAOpšta muzička pedagogijaMagistarske2ISTORIJA UMJETNOSTI II2 x 10 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne2ISTORIJA UMJETNOSTI II2 x 10 x 00 x 0
MAKLAVIRMagistarske2ISTORIJA UMJETNOSTI II2 x 10 x 00 x 0
FDUDRAMA I POZORIŠTEOsnovne2ISTORIJA UMJETNOSTI II2 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne2ISTORIJA UMJETNOSTI II2 x 10 x 00 x 0
FLUVAJARSTVOOsnovne2ISTORIJA UMJETNOSTI II2 x 10 x 00 x 0
MADUVAČKI INSTRUMENTIMagistarske2ISTORIJA UMJETNOSTI II0 x 00 x 00 x 0
MAGUDAČKI INSTRUMENTIMagistarske2ISTORIJA UMJETNOSTI II2 x 10 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne3ISTORIJA UMJETNOSTI III2 x 10 x 00 x 0
FLUVAJARSTVOOsnovne3ISTORIJA UMJETNOSTI III2 x 10 x 00 x 0
FDUGLUMAOsnovne3ISTORIJA UMJETNOSTI I2 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne3ISTORIJA UMJETNOSTI III2 x 10 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne4ISTORIJA UMJETNOSTI IV2 x 10 x 00 x 0
FDUGLUMAOsnovne4ISTORIJA UMJETNOSTI II2 x 10 x 00 x 0
FLUVAJARSTVOOsnovne4ISTORIJA UMJETNOSTI IV2 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne4ISTORIJA UMJETNOSTI IV2 x 10 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne5ISTORIJA UMJETNOSTI V0 x 00 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne5ISTORIJA UMJETNOSTI CRNE GORE2 x 10 x 00 x 0
FLUVAJARSTVOOsnovne5ISTORIJA UMJETNOSTI CRNE GORE2 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne5ISTORIJA UMJETNOSTI CRNE GORE2 x 11 x 10 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne6ISTORIJA UMJETNOSTI VI0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Ivan Laković, Aleksandra Kapetanović, Olga Pelcer-Vujačić, Tatjana KoprivicaEndangered Mediterranean Mountain Heritage—Case Study of katuns at the Kuči Mountain in MontenegroLand
2019SCOPUS
Slavko Burzanović, Tatjana KoprivicaThe Roman city of Doclea as a focus for Italian scientists and Italian State authoritiesArcheologia e Calcolatori
2019SCOPUS
Tatjana Koprivica, Olga Pelcer-VujačićHistorical and epigraphical survey of inscriptions from DocleaArcheologia e Calcolatori
2019SCOPUS
Carla Sfameni, Antonio D'Eredita, Tatjana KoprivicaThe main public buildings of Doclea: archival, archaeological and architectural researchArcheologia e Calcolatori
2018SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Tatjana KoprivicaĐorđe Pelinović: The Abbot of the Abbey of the Virgin of Ratac (Montenegro)Aevum
2014SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Tatjana KoprivicaDiary Entries and Photographic Documentation of J. A. R. Munro Related to the Archaeological Exploration of Doclea (Montenegro) in 1893Zograf
Opširnije