Semestar: 1
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TATJANA KOPRIVICA2x1

Obavještenje o održavanju nastave iz Istorije umjetnosti I

Istorija umjetnosti I-obavještenje o održavanju nastave

Istorija umjetnosti I-rezultati kolokvijuma održanog 25. novembra 2019. godine

Istorija umjetnosti I-Literatura