Marijana Blečić


Marijana Blečić
Šifra: 900375
Prezime i ime: Marijana Blečić
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Filozofski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFPREDŠKOLSKO VASPITANJE i OBRAZOVANJEMaster2STRUČNO-PEDAGOŠKA PRAKSA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI0 x 02 x 10 x 0
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne3METODIKA USVAJANJA POČ.MATEM. POJMOVA I0 x 02 x 10 x 0
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne4METODIKA UPOZNAVANJA PRIRODE0 x 02 x 20 x 0
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne4METODIKA USVAJANJA POČ. MATEM. POJMOVA II0 x 01 x 20 x 0
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne5METODIKA UPOZNAVANJA DRUŠTVA0 x 01 x 20 x 0
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne6METODIČKI PRISTUP UČENJU KROZ IGRU I STVARALAŠTVO0 x 01 x 10 x 0
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne6STRUČNO PEDAGOŠKA PRAKSA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI0 x 02 x 10 x 0
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne6INTEGRISANI KURIKULUM U VASPITANJU I OBRAZOVANJU0 x 01 x 10 x 0
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne6TIMSKI RAD U ŠKOLI0 x 01 x 10 x 0
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne6STRUČNO PEDAGOŠKA PRAKSA U ŠKOLI0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2020SCOPUS
Dijana Vučković, Sanja Peković, Marijana Blečić & Rajka Đoković Attitudes towards cheating behavior during assessing students᾽performance: student and teacher perspectivesInternational Journal for Educational Integrity
Opširnije