Filozofski fakultet

Biografija - Blečić Marijana

11.03.2017


Biografija - Blečić Marijana

Marijana Blečić je rođena 29. 12. 1978 godine, Tripoly, Libija. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, Odsjek za predškolsko vaspitanje (9.87/10). Magistrirala na Odsjeku savremena socijalna politika i socijalni rad (9.50/10) Fakulteta političkih nauka u Podgorici. Angažovana je na različitim pozicijama u NVO Pedagoškom centru Crne Gore, međunarodnoj organizaciji Romski obrazovni fond i Savjetu Evrope.

Publikacije:

 • Priručnik za studentski volonterizam, PCCG i Roma Education Found, Podgorica, (koautorka), 2013;
 • Priručnik za studentski volonterizam II, PCCG i Roma Education Found, Podgorica, (koautorka), 2014;
 • Poslovna komunikacija za I razred srednjih stručnih škola, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Podgorica, (koautorka), 2014;
 • Sedam ženskih priča – primjeri dobre prakse za rad sa RE majkama, Help i Roma Education Found, (autorka), Podgorica, 2014 – I izdanje, 2015 - II izdanje;
 • Priručnik za studentski volonterizam sa RE djecom u Srbiji, Roma Education Fund, Beograd, (koautorka), 2017;
 • Integracija prve i druge generacije izbjegica, KNOWLEDGE, International Journal Institute of Knowledge Management, Scientific papers, Vol.17.2, Skoplje, (joint authorship), 2017;
 • Zbirka igara i aktivnosti za rad sa djecom predškolskog uzrasta (3-6 godina), Zavod za udžbenike, Podgorica, (koautorka), 2017;
 • Dobre prakse u podsticanju demokratske kulture u školama u Crnoj Gori (2016-2018), Savjet Evrope, Podgorica, (koautorka), 2018;
 • Analiza stanja u Područnom odeljenju OŠ ,,Božidar Vuković Podgoričanin” (desegregisano obrazovanje), Roma Education Fund, Podgorica, (koautorka), 2018;
 • Rani dječiji razvoj Roma i Egipćana, Roma Education Fund, Budimpešta, (autorka), 2019;
 • Autoka i kooatorka programa stručnog usavršavanja nastavnika akreditovanih od strane Zavoda za školstvo 2016/2017 i 2017/2018 (Ljudska biblioteka, Persona lutka, 5 koraka kvaliteta...)

Dokumenti


Pridružite nam se na društvenim mrežama
Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.