Božidar Banović


Božidar Banović
Šifra: 900383
Prezime i ime: Božidar Banović
Titula: prof. dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Pravni fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PFKRIMINALISTIČKO SUPROTSTAVLJANJE SAVREMENIM OBLICIMA KRIMINALITETASpecijalisticke2OBEZBJEĐENJE DOKAZA2 x 11 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor