Veljko Rutović


Veljko Rutović
Šifra: 900568
Prezime i ime: Veljko Rutović
Titula: dr
Zvanje: docent
Org. jedinica: Pravni fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PFPRAVNE NAUKESpecijalisticke1KLINIKA KRIVIČNO PROCESNOG PRAVA3 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor